Ana içeriğe geç

Dosya Sihirbazı: Seçenekler

BU SAYFADA

Dosya Sihirbazı: Seçenekler

Dosya Parametreleri

Etiketler Alan adları (sütun üstbilgileri) tablonun ilk satırında saklanırsa, bu kontrol Eklenmiş olarak ayarlamalıdır. DIF biçimi aynı zamanda alan adlarının açık şekilde belirtilmesine de izin verir ve bu durum söz konusuysa kontrol Açık olarak ayarlanmalıdır. Tabloda herhangi bir alan adı bulunmuyorsa, Hiçbiri alternatifi kullanılmalıdır.

Cümleler

Where... load deyimi için where cümlesinin oluşturulabileceği Where Cümlesi diyalog penceresini açar.
Temizle Crosstable'ın dönüşümünü ve/veya where cümlesini iptal eder.

Önekler

Çapraz Tablo Crosstable'ı üç (veya daha fazla) sütuna dönüştürmek için parametrelerin ayarlanabileceği Crosstable diyalog penceresini açar.
Hiyerarşi... Hiyerarşi tablosu için parametrelerin (kodda parantezler içinde görüldükleri şekliyle parametrelerin) ayarlanabileceği Hiyerarşi Parametreleri diyalog penceresini açar.
Temizle Crosstable'ın veya bir hiyerarşi tablosunun dönüştürmesini iptal eder.

Unutmayın: Hem crosstable dönüştürmesi hem bir where cümlesi kullanılırsa, where cümlesi ilk olarak değerlendirilir. Bu nedenle, ilk önce crosstable'dan dönüştürme yapıp ardından where cümlesi uygulamak mümkün değildir. Bununla birlikte, zaten dönüştürülmüş tablo üzerine where cümlesi uygulanması gerekiyorsa, geçici tabloya sahip bir yapı sorunu çözer.

TempTable: Crosstable (…) Load … from …;

RealTable: Load … resident TempTable where …;

Drop Table TempTable;