Ana içeriğe geç

Dışarı Aktar/İçeriği Dışarı Aktar...

Farklı Kaydet diyalog penceresini açar. Burada, dışarı aktarılan veriler için bir ad, yol ve dosya türü belirtilebilir.

Bu dosya aşağıdaki biçimlerden herhangi birinde kaydedilebilir: Virgülle Ayrılmış, Noktalı Virgülle Ayrılmış, Sekmeyle Ayrılmış, Köprü Metni (HTML), XML ve Excel (xls veya xlsx). Varsayılan biçim, sekmeyle ayrılmış dosya olan *.qvo (QlikViewOutput) biçimidir.

Not: Bir qvo dosyasına dışarı aktarırken, veriler QlikView belgesinde göründüğü gibi dışarı aktarılır. Excel'e dışarı aktarırken, temeldeki veriler dışarı aktarılır, ancak Excel'de biçimlendirilmiş olarak görüntülenir.