Ana içeriğe geç

Belge Özellikleri: Sayfalar

Belge Özellikleri: Sayfalar sekmesi, QlikView belgesindeki her sayfayı ve her sayfa nesnesini takip etmeye yardımcı olur. Bu diyalog penceresi iki listeden (Sayfalar listesi ve Sayfa Nesneleri listesi) oluşur.

Sütun üstbilgisine tıklayarak herhangi bir sütunda bu iki tabloyu sıralamak mümkündür.

Sayfalar listesi aşağıdaki bilgileri içerir:

# 0'dan saymaya başlayarak, sayfa numarası (konumu).
Sayfa Kimliği Sayfanın benzersiz kimliği.
Başlık Sayfa sekmesinde geçerli anda gösterilen metin.
Durum Sayfanın, normal mi, gizli mi veya bir koşulları göster'e mi sahip olduğunu belirtir.
Nesne adedi Sayfadaki sayfa nesnelerinin geçerli sayısı.

Listede bir sayfaya tıkladıktan sonra, sayfayı Silmek için veya doğrudan bu menüden Özellikler diyalog penceresini açmak için aşağıdaki düğmeleri kullanın. Ayrıca buradan sayfaları yükseltebilir/alçaltabilirsiniz.

Sayfa Nesneleri listesi aşağıdaki bilgileri içerir:

Sayfa Kimliği Sayfanın benzersiz kimliği.
NesneKimliği Var olan her sayfa nesnesi için benzersiz Nesne Kimliği'ni listeler. Bağlı nesneler aynı kimliğe sahiptir.
Tür Nesne türünü gösterir.
Başlık Sayfa nesnesinin başlığında geçerli anda gösterilen metin.
GösterimModu Nesnenin normal mi, en küçük duruma getirilmiş mi, en büyük duruma getirilmiş mi, gizli mi yoksa bir koşulları göster'e mi sahip olduğunu belirtir.
CalcTime Nesnenin içeriğinin son yeniden hesaplaması için gereken zaman, milisaniye cinsinden süre. Bu bilgi yalnızca gerçekten hesaplanan nesneler (grafikler, tablo kutuları ve formül içeren nesneler) için geçerlidir.
Katman Sayfa nesnesi özellikleri diyalog penceresinin Düzen sayfasında tanımlandığı şekliyle, Katman listedeki -1, 0 veya 1 sayılarına karşılık gelen Alt, Normal veya Üst olarak tanımlanır. (Ancak sayfa nesnesinin katmanı, Automation API aracılığıyla -128 ile +127 arasındaki herhangi bir sayı olarak ayarlanabilir.)
Bellek Nesnenin içeriğinin son yeniden hesaplaması için ihtiyaç duyulan geçici bellek miktarı (KBytes cinsinden). Bu bilgi yalnızca gerçekten hesaplanan nesneler (grafikler, tablo kutuları ve formül içeren nesneler) için geçerlidir.
Sol, Üst, Sağ,
Alt
Sayfa nesnesinin belirtilen kenarının belge penceresinin kenarına göre olan ve piksel olarak ifade edilen geçerli konumu.
Genişlik, Yükseklik Piksel olarak ifade edilen nesnenin ölçü boyutları.
Sol (Min), Üst (Min), Sağ (Min),
Alt (Min)
Nesnenin simgeleştirildiğinde (yani en küçük duruma getirildiğinde) geçerli konumu; piksel olarak ifade edilir.
Genişlik Sayfa nesnesinin en küçük duruma getirilmiş simgesinin geçerli genişliği, piksel olarak ifade edilir.
Yükseklik Sayfa nesnesinin en küçük duruma getirilmiş simgesinin geçerli yüksekliği, piksel olarak ifade edilir.
Yapıyı Dışarı Aktar Bu düğmeye basıldığında, belgenin sayfa ve sayfa nesnesi yapısını bir dizi metin dosyasına dışarı aktarmak mümkündür. Biri sayfalar için (filename.Sheets.tab) ve biri de sayfa nesneleri için (filename.Objects.tab) olan bu metin dosyaları, QlikView mantığının tüm gücüyle daha fazla analiz yapmak için QlikView'a kolayca geri okunabilir. Dışarı aktarma için hedef klasörün seçilebileceği diyalog penceresi görüntülenir. Varsayılan, dosyaları QlikView belgesiyle aynı klasöre koymak şeklindedir.

Listede bir nesneye tıkladıktan sonra, sayfayı Silmek için veya doğrudan bu menüden Özellikler diyalog penceresini açmak için aşağıdaki düğmeleri kullanın. Ctrl-tıklama ile birden fazla nesne seçilebilir.