Ana içeriğe geç

İfade Düzenle Diyalog Penceresi

İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ifadeler listesinin altındaki Ekle düğmesi seçilebilir (Grafik Özellikleri: İfadeler içinde) veya mevcut bir ifadeye sağ tıklanıp İfade Ekle veya İfade Düzenle seçilebilir.

Birincil olarak grafik ifadelerinde kullanılmasına rağmen, aynı diyalog penceresi ifadelere her ihtiyaç duyulduğunda diğer ifadelerin oluşturulması veya düzenlenmesi için de kullanılır. Bu diyalog penceresine program içinde herhangi bir yerden metin düzenleme kutularının yanında bulunabilen üç nokta sembolüne sahip düğmeye tıklayarak erişilebilir.

Diyalog penceresinin ana parçaları, büyük ifadeleri içermesi için yeniden boyutlandırılabilen İfade düzenleme alanından ve bunun altında dört sekmeyi (Alanlar, Fonksiyonlar, Değişkenler ve Resimler sekmelerini) içeren sekme alanından oluşur.

İfade Tamam Bu, seçilen ifade için düzenleme alanıdır. Tüm ifadeyi buraya girin; ancak ifade oluşturma işinin büyük bölümünün aşağıda açıklanan sekme alanında gerçekleştirmesi genellikle daha uygun olur.
İfade Tamam etiketi yalnızca ifade söz dizimi program tarafından kabul edildiği sürece, yani ifade geçerli olduğu sürece görüntülenir. Aksi takdirde, etiket çeşitli hata mesajlarından (Hatalı dosya adları, İfadede hata, İfadeden sonra çöp) birini görüntüler. İfade geçerli olmadıkça, Tamam öğesine tıklayarak diyalog penceresinden çıkmanın anlamı yoktur.

Alanlar

Alanlar sekmesi, alan verilerine dayalı olarak istatistiksel toplama işlevleri için kullanılan kontrolleri içerir.

Toplama İlk açılan liste, kullanılabilir durumdaki istatistiksel toplama işlevlerini içerir. (İlk Dize ve Son Dize fonksiyonları, örneğin bir pivot tabloda metin göstermek için kullanılabilir.)
Tablo Bu aşağı açılan liste, aşağıdaki Alan listesinde görüntülenen alanları belirli bir dahili tabloyla sınırlamanıza olanak tanır.
Alan

Bu açılan liste, kullanılabilir durumdaki alan adlarının bir listesini içerir.

Direct Discovery fonksiyonunun kullanımıyla MEASURE olarak yüklenen alanlar [Measure]. MEASURE alanları yalnızca temel Sum, Avg, Count, Min ve Max toplama fonksiyonlarıyla kullanılabilir. Daha gelişmiş kullanım veya veritabanına özgü fonksiyonlar için, yalnızca bir tabloya başvurabilme veya yükleri Direct Discovery ile görüntüleyebilme sınırlamasıyla birlikte, geçerli bir SQL fonksiyonunu çalıştırmak için SQL deyimini kullanabilirsiniz.

Sistem Alanlarını Göster Sistem alanlarını Alan listesine dahil etmek için bu alternatifi işaretleyin.
Tekil İstatistiksel fonksiyonlar, varsayılan olarak, oluşma sayısına göre hesaplanır. Tekil seçeneği işaretlendiğinde, ifade çoğaltma değerleri olmadan hesaplanır.
Yapıştır Seçimlerinizi ifadenin bir bileşeni olarak girmek için bu düğmeye tıklayın.

Fonksiyonlar

Fonksiyonlar sekmesi, genel QlikView fonksiyonlarını ifadeye girmek için kullanılan kontrolleri barındırır.

Fonksiyon Kategorisi Bu açılan liste, tek bir seferde tek bir kategorinin altındaki Fonksiyon Adı listesinde görüntülenen fonksiyonları sınırlandırmanıza imkan tanır.
Fonksiyon Adı Bu açılan liste, (sınırlı sayıdaki tahsis edilmiş kod işlevleri hariç) kullanılabilir durumdaki tüm QlikView fonksiyonlarının bir listesini içerir.
Fonksiyonlar sekmesinin alt kısmındaki bu bölme, seçilen fonksiyonun bağımsız değişken söz dizimini görüntüler.
Yapıştır Seçimlerinizi ifadenin bir bileşeni olarak girmek için bu düğmeye tıklayın.

Değişkenler

Değişkenler sekmesi, QlikView değişkenlerini ifadeye girmek için kullanılan kontrolleri içerir.

Değişkenler Bu açılan liste, belge için geçerli anda tanımlanan tüm değişkenlerin bir listesini içerir.
Sistem Değişkenlerini Göster Sistem değişkenlerini Değişkenler listesine dahil etmek için bu alternatifi işaretleyin.
Yapıştır Seçimlerinizi ifadenin bir bileşeni olarak girmek için bu düğmeye tıklayın.

Değişkenler sekmesinin alt kısmında, Değişkenler listesinde seçilen herhangi bir değişkenin geçerli değerini görüntüleyen bölme bulunur.

Resimler

Resimler sekmesi, QlikView'da kullanılabilen dahili dosyalara erişmek için kullanılan kontrolleri içerir. Ayrıca, diğer ilişkili resim dosyalarına erişmek de mümkündür. Bu fonksiyonun düzenin belirli bölümleriyle sınırlı olduğunu unutmayın.

Resim Klasörü Bu açılan liste, kullanılabilir durumdaki resim klasörlerinin bir listesini içerir.
Resim Bu açılan liste, seçilen klasörde kullanılabilir durumdaki resimlerin bir listesini içerir.
Gelişmiş... Resimleri doğrudan Resim Seçici diyalog penceresinden seçmek için bu düğmeye tıklayın.
Yapıştır Seçimlerinizi ifadenin bir bileşeni olarak girmek için bu düğmeye tıklayın.

Resimler sekmesinin sağında, o anda seçili olan resmi görüntüleyen bir bölme bulunur.

Ayrıca İfade Düzenle diyalog penceresi aşağıdaki menü komutlarını ve düğmelerini içerir.

Dosya Menüsü

İfade Dosyasına Dışarı Aktar... İfade düzenleme kutusunun içeriği İfade Dosyasına Dışarı Aktar komutu aracılığıyla bir tablo dosyası olarak kaydedilebilir. Dosya, .qve uzantısıyla kaydedilir.
Dosya Ekle... Önceden oluşturulmuş bir ifade dosyası, Dosya Ekle... komutu yoluyla koda eklenebilir.
Renk Karıştırma Sihirbazı... Renk karıştırma ifadesi, Renk Karıştırma sihirbazı kullanılarak oluşturulabilir.
Yazdır İfadeleri yazdırmak için Windows standardı Yazdır diyalog penceresini açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+P.

Düzenle Menüsü

Geri Al Son değişikliği geri alır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Z.
Yeniden Yap Son Geri Al eylemini yeniden yapar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Y.
Kes Vurgulanan metni panoya dışarı aktarır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+X.
Kopyala Vurgulanan metni panoya kopyalar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+C.
Yapıştır Pano içeriğini diyalog penceresine ve imlecin konumuna yapıştırır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+V.
Temizle İfadenin tamamını temizler.
Tümünü Seç İfadenin tamamını seçer.
Bul/Değiştir... İfadedeki sayıları veya karakterleri bulmayı ve değiştirmeyi mümkün kılan bir diyalog penceresini açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+F.

Ayarlar Menüsü

Yapılandır... Kullanıcı Tercihleri: Düzenleyici öğesini açar.