Ana içeriğe geç

Hata Ayıklayıcı

BU SAYFADA

Hata Ayıklayıcı

Kod, hata ayıklayıcısında çalıştırıldığında, kod hatalarını tanımlamak çok daha kolay hale gelebilir. Hata ayıklayıcısı, her kod deyimini izlemeyi ve kod çalıştırılırken değişken değerlerini incelemeyi mümkün kılar.

Kod Düzenle penceresinin üst menüsündeki Hata Ayıkla düğmesine tıklayarak hata ayıklayıcıyı başlatın.

Kod, hata ayıklayıcısının üst yarısındaki pencerede görüntülenir. Kod yürütmesinin ilerleyişi sarı bir sütunla gösterilir. Kesme noktaları, satır sayılara tıklanarak eklenebilir ve ikinci kez tıklanarak kaldırılabilir. Tüm kesme noktalarını Temizle düğmesine tıklayarak kaldırın. Bir kesme noktasıyla karşılaşıldığında, kod yürütmesi devam etme talimatı verilinceye kadar durdurulur.

Geçerli anda yürütülen deyim, ortadaki pencerede görüntülenir.

Durum kodları ve kod hataları sol alttaki pencerede görüntülenir. Bu bilgi aslında kod hata ayıklayıcısının dışında çalıştırıldığında Kod Yürütme İlerlemesi penceresinde görüntülenen bilgiyle aynıdır.

Sağ alttaki pencere tüm kod değişkenlerini ve bunların karışık gelen değerlerini görüntüler. Değiştirilen değişkenler, kırmızı renkle gösterilir.

Kesme Noktaları Sağ taraftaki kod penceresinde ayarlanan kesme noktaları temizlenebilir. Kesme noktası, kırmızı daire olarak gösterilir.
Temizle
Tüm kesme noktalarını temizler.
Hata Ayıkla Bu grup, kodun Hata Ayıklayıcı içinde nasıl çalıştırılacağını belirleyen ayarları içerir.
Çalıştır
Bu, normal kod yürütmesidir. Kod sona kadar veya kesme noktasıyla karşılaşıncaya kadar ilerler.
Animasyonu Oynat
Kod yukarıdaki gibi, ancak her bir deyimin ardından kısa bir duraklamayla çalışır. Bu şekilde, kod yürütme daha yakından izlenebilir.
Adım
Bu, her seferde bir kod deyimini çalıştırır.
Sınırlı Yükleme Aşağıdaki değer değiştirici kutusuna bir sayı girin. Girilen sayı, her bir yükle ve seçme deyiminde kabul edilen kayıtların maksimum sayısıdır. Bu, kod canlı veriyle test edildiğinde yürütme süresini sınırlandırmak için çok yararlı bir yoldur.
Yardım QlikView yardımını açar.
Burada Sonlandır Hata Ayıklayıcıyı kapatır, ancak o ana kadar yüklenen verileri korur.
İptal Kod yürütmeyi durdurur ve yüklenen tüm veriler atılır.
Tamponlar $(include) aracılığıyla başvurulan harici kod dosyalarını görüntüleyen sekmeleri açar.

Bir kod dosyasının açılabileceği diyalog penceresini görüntüler. Dosyanın içeriği ayrı bir sekme altında görüntülenir ve hata ayıklayıcı için kullanılabilir.
Kapat
Geçerli hata ayıklayıcısı kod sekmesini kapatır. Ana sekme kapatılamaz.