Ana içeriğe geç

Genel veritabanları

Genel veritabanı, alan adlarının bir sütunda alan değerleri olarak depolandığı ve alan değerlerinin ikinci bir sütunda depolandığı bir tablodur. Genel veritabanları genellikle farklı nesnelerin öznitelikleri için kullanılır.

Aşağıdaki GenericTable örneğine bakın. Bu, bir top ve bir kutudan oluşan iki nesne içeren bir genel veritabanıdır. Açıkça görüldüğü gibi, renk ve ağırlık gibi bazı öznitelikler, her iki nesne için ortakken; çap, yükseklik, uzunluk ve genişlik gibi diğer öznitelikler ortak değildir.

GenericTable
object attribute value
ball color red
ball diameter 10 cm
ball weight 100 g
box color black
box height 16 cm
box length 20 cm
box weight 500 g
box width 10 cm

Bir yandan, özniteliklerin birçoğu belirli bir nesne için geçerli olmadığından; verileri her özniteliğe kendi sütununu verecek şekilde depolamak uygun olmaz.

Öte yandan, uzunlukların, renklerin ve ağırlıkların karışık şekilde görüntülenmesi karmaşık bir görünüme neden olur.

Bu veritabanı, standart yol kullanılarak QlikView'e yüklenirse ve veriler tabloda görüntülenirse şu şekilde görünür:

Ancak, tablo bir genel veritabanı olarak yüklenirse, ikinci ve üçüncü sütun farklı tablolara bölünür (ikinci sütunun her bir benzersiz değeri için bir tablo olur):

Bu işlemin söz dizimi basittir:

Example:  

Generic SELECT* from GenericTable;

Genel veritabanını yüklemek için LOAD veya SELECT deyiminin kullanılması fark etmez.