Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Renk Karıştırma Sihirbazı

İfade Düzenle diyalog penceresindeki Dosya menüsünden açılan Renk Karıştırma Sihirbazı sayesinde, renk karıştırma deyimi yani belirli bir ölçüye göre dinamik renk hesaplayan ifade oluşturulabilir.

Bu, örneğin bir pivot tabloda görüntülenen 100 civarındaki bir değerle hesaplanmış endeks olabilir. Endeks ne kadar yüksekse o kadar iyidir. Özel boyut değeri 100 değerini fazlasıyla aşan endekse sahip olduysa, bu pivot tablo çizgisinin yeşil renkle işaretlenmesi istenebilirken; endeks değeri 100 değerinin çok altında olduysa, uygun renk muhtemelen kırmızı olur. 100 değerini belirten sarı renkle birlikte, renk değişiminin kademeli olması da istenebilir. Özetle, dinamik bir renk istersiniz.

Bu tür kademeli renk hesaplaması, QlikView'de Renk Karıştırma fonksiyonlarıyla yapılır; ancak Renk Karıştırma içinde uygun ifade oluşturmak zor olabilir. Bu noktada, Renk Karıştırma Sihirbazı size yardımcı olabilir.

İlk olarak şunu netleştirmek önemlidir: Renk fonksiyonları ve dolayısıyla Renk Karıştırma Sihirbazı da yalnızca QlikView'in bir renk fonksiyonunu beklediği yerde, yani grafik ifadesinin kendisinde değil; ama bunun yerine daha çok Arka Plan Rengi ifadesinde veya Metin Rengi ifadesinde kullanmakla ilgilidir.

İfade Düzenle diyalog penceresindeki Dosya menüsünden Renk Karıştırma Sihirbazı'nı açtığınızda, ilk olarak dinamik renk oluşturmak için gerekenlerin anlatıldığı bir sayfa görürsünüz. Daha sonra sihirbazı kullandığınızda başlangıç sayfasını atlamak istiyorsanız, Bu sayfayı tekrar gösterme onay kutusunu işaretleyin.

Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 1 – Bir Değer İfadesi Girme

Bu, QlikView'ün göstereceği rengi kontrol eden ifadedir. Genel ifadeler şunlar olabilir:

  • Sum(Sales) / Sum(total Sales)

  • Sum(Sales) / Sum(Quota)

  • Avg(Age)

Ne kadar çok ya da ne kadar az kayıt seçtiğinize bakılmaksızın, bunun genellikle aynı büyüklük sırasına sahip bir değer olduğunu unutmayın. Ortalama, yüzde ya da endeks, genellikle kullanılan iyi hesaplamalardır.

Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 2 – Üst ve Alt Sınırları Ayarlama

Bu sayfada, değer ifadelerinin üst ve alt sınırlarını ve bunlara karşılık gelen renkleri belirlemeniz gerekir. "Sınır" maksimum olası değer anlamına değil; ancak maksimum rengin ulaştığı sınır anlamına gelir. Genel ifadeler şunlar olabilir:

Değer İfadesi Üst Sınır Alt Sınır
Sum(Sales) / Sum(total Sales) Sum(total Sales) 0
Sum(Sales) / Sum(Quota) 2 (=200%) 0
Avg(Age) Max(total Age) Min(total Age)

Ancak tabii ki başka sınırlar da olasıdır.

Renk sihirbazını grafik içinde kullanırsanız, o zaman aşağıdaki iki ifade her zaman için iyi bir seçim olur:

  • RangeMax (top(total <ValueExpression>,1,NoOfRows(total)))

  • RangeMin (top(total <ValueExpression>,1,NoOfRows(total)))

Bu ifadeler grafik içinde <ValueExpression> öğesinin en büyük ve en küçük satır değerini hesaplar.

Otomatik Olarak Normalleştir Bu onay kutusu işaretliyse, QlikView uygun üst ve alt sınırlar bulmaya çalışır. Böyle bir durumda, üst ve alt seviyeler için ifadeler manuel olarak girilemez.
Üst Sınır Otomatik Olarak Normalleştir seçeneği işaretlenmedikçe, buraya üst sınır için ifade girilmelidir.
Ara Burada, üçüncü renkle bağlantılı olan ara seviye için ifade girilebilir.
Alt Sınır Otomatik Olarak Normalleştir seçeneği işaretlenmedikçe, buraya alt sınır için ifade girilmelidir.
Ters Çevir Bu düğme üst ve alt sınırların renklerini ters çevirir.

Devam etmek için Sonraki öğesine tıklayın.

Adım 3 – Sonlandırma

Bu sayfada renk karıştırma ifadesini sonlandırırsınız.

Gelişmiş Renkler Bu onay kutusu işaretliyse, gecikme dönüşümü değer ifadesinin üstünde uygulanır. Bu işlem, rengin Üst veya Alt renklere doğru itilmesi için duyarlılığı orta seviyeye çıkartır.
Değer Doygunluğu Değer ifadesi üst ya da alt sınırı aşıyorsa, burada davranış kontrol edilebilir. Daha Yüksek (Daha Düşük) Rengi Kullan seçeneği işaretliyse, QlikView maksimum veya minimum için bu rengi kullanır. Standart Rengi Kullan seçeneği işaretliyse, QlikView, bunun yerine, Renkler sayfasında tanımlanan standart renklere geri döner.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view