Ana içeriğe geç

Grafik türleri

Grafikler sayısal verilerin grafiksel temsilleridir. Aşağıdaki grafik türleri arasından seçim yapın: Sütun, Çizgi, Birleşik, Dağılım, Kılavuz Çizgi, Pasta, Huni, Blok ve Gösterge Grafiği ve ayrıca Pivot Tablo ve Düz Tablo. Mevcut bir grafiğin farklı temsilleri arasında geçiş yapmak için şu sayfada Grafik Türü ayarı değiştirilebilir: Grafik Özellikleri: Genel sayfası.

Grafik türlerine kısa bir giriş:

Sütun Grafiği Bu en temel grafik türüdür. Her bir x ekseni değeri, bir sütuna karşılık gelir. Sütun yüksekliği, sayısal y ekseni değerine karşılık gelir.
Çizgi Grafiği

Çizgi grafiği temel olarak sütun grafiğiyle aynı şekilde tanımlanır. Sütun kullanımı yerine, veriler, değer noktaları arasındaki çizgiler, yalnızca değer noktaları veya hem çizgiler hem de değer noktaları olarak sunulabilir.

Birleşik Grafik Birleşik grafik, sütun grafiğinin özelliklerinin çizgi grafiğinin özellikleriyle bileşimine olanak tanır. Bir ifade çizgiler ve/veya semboller tarafından görüntülenirken, diğeri sütun olarak görüntülenir.
Radar Grafiği Radar grafiği, x ekseninin grafiğin çevresinde bir daire olarak çizildiği ve bir radar ekranını veya örümcek ağını andıran bir yansımaya neden olduğu bir çizgi grafiği varyantıdır.
Dağılım Grafiği Dağılım grafiği, bir veya birkaç boyut üzerinde yinelenen ifade bileşimlerini temsil eden veri noktaları çizer. Her iki eksen de süreklidir ve her biri bir ifadeyi temsil eder.
Izgara Grafiği Izgara grafiği, eksenler üzerinde boyut değerlerini çizen ve çizim sembolünü belirlemek için bir ifade kullanan bir dağılım grafiği varyantıdır. Ayrıca, çizim sembolleri olarak küçük pasta grafikleri biçiminde üçüncü bir boyut gösterebilir.
Pasta Grafiği Tek alanlar (birincil boyut) ve tek ifade arasındaki ilişkiyi gösterir. İkincil boyut eklendiğinde, bir varyant grafik türü çizilir. Grafik özellikleri: İfadeler sayfasında birden çok ifade etkinleştirilmişse, ifade listesindeki ilk öğe görüntülenir. İfadeyi değiştirmek için İfadeler özellik sayfasındaki Yükselt/İndirge düğmelerini kullanın.
Blok Grafiği Blok grafiği, ifade değerleri arasındaki ilişkiyi farklı alanlara sahip bloklar olarak gösterir. Tek ifade ve her boyut bloku alt bloklara bölünmüş şekilde en fazla üç boyut kullanır. Blok grafiğinin toplam alanı her zaman olası ifade değerlerinin %100'üne eşittir. Bir renk fonksiyonu bazen, "ısı grafiği" adı verilen grafiği oluşturmak için kullanılır.
Huni Grafiği Huni grafiği genellikle akışlardaki ve işlemlerdeki verileri göstermek için kullanılır. Görüntü açısından bakıldığında, huni grafiği, pasta grafiğiyle ilişkilidir. Grafik, segment yüksekliği/genişliğiyle veya veriye orantılı olarak segment alanıyla gösterilebilir. Grafik, veri noktaları dikkate alınmadan, eşit segment yüksekliği/genişliğiyle de çizilebilir.
Gösterge Grafiği Gösterge grafikleri, tek bir ifadenin değerini boyutlar olmadan görüntülemek için kullanılır.
Mekko Grafiği Mekko grafikleri, verileri değişken genişliklere sahip sütunlar kullanarak sunar. Bunlar, iki boyutlu bir grafikte en fazla üç veri seviyesine kadar görüntüleyebilir. Mekko grafikleri, pazar analizi gibi alanlarda kullanışlıdır.
Pivot Tablo Pivot tablo, boyutları ve ifadeleri tablo biçiminde sunar. Olası boyut veya ifade sayısına yönelik resmi bir sınır yoktur.
Pivot tablo, boyut seviyelerinde gezinmek için bir ağaç görünümü oluşturacak şekilde, ifadeler olmadan tanımlanabilir.
Düz Tablo Düz tablonun pivot tablodan farkı, alt toplamları görüntüleyememesi ve boyutların gruplandırmasının, tablodaki her bir satırın alan ve ifade değerlerini içermesini sağlayacak şekilde kayıt biçiminde gösterilmesidir.