Ana içeriğe geç

ValueLoop - grafik fonksiyonu

ValueLoop(), hesaplanan boyutta kullanıldığında yapay bir boyut oluşturacak olan yinelenen değerler kümesini döndürür.

Oluşturulmuş değerler, adım artırımlı ara değerler de dahil olmak üzere, from değeriyle başlayıp to değeriyle biter.

Not: ValueLoop fonksiyonuyla oluşturulmuş yapay boyutlu grafiklerde, grafik ifadesindeki aynı parametrelerle ValueLoop fonksiyonunu yeniden belirterek belirli bir ifade hücresine karşılık gelen boyut değerine başvurulabilir. Bu fonksiyon, tabii ki, düzen içinde herhangi bir yerde kullanılabilir, ancak, yapay boyutlar için kullanıldığı zamanlar dışında, yalnızca toplama işlevi içinde anlamlı olur.
Not: Yapay boyutlar seçimlerden etkilenmez.

Syntax:  

ValueLoop(from [, to [, step ]])

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler Açıklama
from Oluşturulacak değerler kümesinde başlangıç değeri.
to Oluşturulacak değerler kümesinde bitiş değeri.
step Değerler arasında artış boyutu.

Examples and results:  

Örnek Sonuç
ValueLoop(1, 10)

Bu örneğin, tabloda, numaralandırılmış etiketleme gibi amaçlarla kullanılabilecek bir boyut oluşturur. Buradaki örnek, 1 ila 10 olarak numaralandırılmış değerleri verir. Daha sonra bir ifade içinde bu değerlere başvurulabilir.

ValueLoop(2, 10,2)

Bu örnek, 2, 4, 6, 8 ve 10 olarak numaralandırılmış değerleri verir; çünkü step bağımsız değişkeninin değeri 2'dir.