Ana içeriğe geç

MaxString - grafik fonksiyonu

MaxString(), ifade veya alanda dize değerlerini bulur ve metin sıralama düzenindeki son metin değerini döndürür.

Syntax:  

MaxString({[SetExpression] [TOTAL [<fld{, fld}>]]} expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

İfadede dize temsiline sahip hiçbir değer yoksa, NULL döndürülür.

Examples and results:  

SalesGroup Amount MaxString(Team) MaxString(Date)
East 14000 Delta 2013/08/01
East 20000 Gamma 2013/11/01
East 25000 Alpha 2013/07/01
West 14000 Eta 2013/10/01
West 17000 Epsilon 2013/09/01
West 19000 Zeta 2013/06/01
West 23000 Theta 2013/12/01
Not: Bu tablo, Customer boyutunun tüm değerleriyle birlikte karşılık gelen Product değerlerini temsil etmektedir. Sayfa üzerindeki gerçek bir tablo grafiğinde her Customer ve Product değeri için birer satır bulunacaktır.
Örnek Sonuç

MaxString(Team)

Amount boyutu için üç 20000 değeri bulunmaktadır: ikisi Gamma (farklı tarihlerde) ve biri Beta. Dolayısıyla, MaxString (Team) hesaplamasının sonucu Gamma olur; çünkü sıralanan dizelerdeki en yüksek değer budur.

MaxString(Date)

2013/11/01, Amount boyutuyla ilişkili olarak üçü arasında en büyük Date değeridir. Burada, kodunuzda SET deyiminin olduğu varsayılmaktadır. SET DateFormat='YYYY-MM-DD';

Örnekte kullanılan veriler:

TeamData:

LOAD * inline [

SalesGroup|Team|Date|Amount

East|Gamma|01/05/2013|20000

East|Gamma|02/05/2013|20000

West|Zeta|01/06/2013|19000

East|Alpha|01/07/2013|25000

East|Delta|01/08/2013|14000

West|Epsilon|01/09/2013|17000

West|Eta|01/10/2013|14000

East|Beta|01/11/2013|20000

West|Theta|01/12/2013|23000

] (delimiter is '|');