Ana içeriğe geç

linest fonksiyonlarının kullanımına ilişkin bir örnek

linest fonksiyonları, doğrusal regresyon analizi ile ilişkili değerleri bulmak için kullanılır. Bu bölümde, QlikView içinde kullanılabilen linest fonksiyonlarının değerlerini bulmak için örnek veriler kullanılarak grafiklerin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır. linest fonksiyonları kod dosyasında ve grafik ifadelerinde kullanılabilir.

Söz dizimi ve bağımsız değişkenler ile ilgili açıklamalar için lütfen, ayrı linest grafik fonksiyonu ve kod fonksiyonu konularına bakın.

Örnek verileri yükleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Yeni bir belge oluşturun.
 2. Araç çubuğunda Kod Düzenle'yi seçin ve koda şunu girin:

  T1:

  LOAD *, 1 as Grp;

  LOAD * inline [

  X |Y

  1| 0

  2|1

  3|3

  4| 8

  5| 14

  6| 20

  7| 0

  8| 50

  9| 25

  10| 60

  11| 38

  12| 19

  13| 26

  14| 143

  15| 98

  16| 27

  17| 59

  18| 78

  19| 158

  20| 279 ] (delimiter is '|');

  R1:

  LOAD

  Grp,

  linest_B(Y,X) as Linest_B,

  linest_DF(Y,X) as Linest_DF,

  linest_F(Y,X) as Linest_F,

  linest_M(Y,X) as Linest_M,

  linest_R2(Y,X) as Linest_R2,

  linest_SEB(Y,X,1,1) as Linest_SEB,

  linest_SEM(Y,X) as Linest_SEM,

  linest_SEY(Y,X) as Linest_SEY,

  linest_SSREG(Y,X) as Linest_SSREG,

  linest_SSRESID(Y,X) as Linest_SSRESID

  resident T1 group by Grp;

 3. Kodu kaydedin ve verileri yüklemek için Yeniden Yükle'ye tıklayın.

Kod hesaplamalarından elde edilen sonuçları görüntüleme

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfaya bir tablo kutusu ekleyin ve görüntülenmek üzere şu alanları seçin:

  • Linest_B
  • Linest_DF
  • Linest_F
  • Linest_M
  • Linest_R2
  • Linest_SEB
  • Linest_SEM
  • Linest_SEY
  • Linest_SSREG
  • Linest_SSRESID

Kod dosyasında yapılan linest hesaplamalarının sonuçlarını içeren tablo şöyle görünmelidir:

Linest_B Linest_DF Linest_F Linest_M Linest_R2 Linest_SEB
-35.047 18 20.788 8.605 0.536 22.607

Linest_SEM Linest_SEY Linest_SSREG Linest_SSRESID
1.887 48.666 49235.014 42631.186

linest grafik fonksiyonu grafiklerini oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. Nesne > Yeni Sayfa Nesnesi > Grafik... seçeneğine giderek yeni bir çizgi grafik oluşturun:
  • Boyutlar penceresinde boyut olarak X ekleyin.
  • İfade penceresinde hesaplama olarak Sum(Y) ekleyin.
  • Sunum penceresinde Sıfır Değerlerini Gösterme seçimini kaldırın.

  Y'ye karşı çizilmiş X grafiğini temsil eden (linest fonksiyonlarının hesaplandığı) bir çizgi grafiği oluşturulur.

 2. Sum(Y) ifadesi için, doğrusal Eğilim Çizgisi özelliğini etkinleştirin ve Denklemi Göster kutusunu işaretleyin.

  Böylece, QlikView'in yerleşik en iyi uyum çizgisi gösterilir (doğrusal regresyon fonksiyonu açıklamasıyla).

 3. linest_b ve linest_m fonksiyonlarını kullanarak doğrusal regresyon fonksiyonunu hesaplamak için, aşağıdaki gibi tanımlanan ikinci bir ifade ekleyin:

  $(=LINEST_M(Y,X))*ONLY(X)+$(=LINEST_B(Y,X))

 4. Sayfaya düz bir tablo ekleyin ve hesaplanan boyut olarak şunları ekleyin:

  ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID')

  Böylece, linest fonksiyonlarının adlarıyla boyutlara ilişkin etiketler oluşturmak için yapay boyutlar fonksiyonu kullanılır. Yerden kazanmak için etiketi Linest functions olarak değiştirebilirsiniz.

 5. Tabloya hesaplama olarak şu ifadeyi ekleyin:

  Pick(Match(ValueList('Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),'Linest_b', 'Linest_df','Linest_f', 'Linest_m','Linest_r2','Linest_SEB','Linest_SEM','Linest_SEY','Linest_SSREG','Linest_SSRESID'),Linest_b(Y,X),Linest_df(Y,X),Linest_f(Y,X),Linest_m(Y,X),Linest_r2(Y,X),Linest_SEB(Y,X,1,1),Linest_SEM(Y,X),Linest_SEY(Y,X),Linest_SSREG(Y,X),Linest_SSRESID(Y,X) )

  Bu ifade, her bir linest fonksiyonunun sonuç değerini, yapay boyuttaki ilgili ada karşı görüntüler. Linest_b(Y,X) sonucu, linest_b öğesinin yanında görüntülenir ve bu böyle devam eder.

Sonuç

Linest functions Linest function results
Linest_b -35.047
Linest_df 18
Linest_f 20.788
Linest_m 8.605
Linest_r2 0.536
Linest_SEB 22.607
Linest_SEM 1.887
Linest_SEY 48.666
Linest_SSREG 49235.014
Linest_SSRESID 42631.186