Ana içeriğe geç

Kurtosis - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Kurtosis - grafik fonksiyonu

Kurtosis(), grafik boyutları üzerinde yinelenen ifade veya alanda toplanmış veriler aralığının basıklığını bulur.

Syntax:  

Kurtosis([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Examples and results:  

Type Value                                      
Comparison 2 27 38 31 1 19 1 34 3 1 2 3 2 1 2 1 3 29 37 2
Observation 35 40 12 15 21 14 46 10 28 48 16 30 32 48 31 22 12 39 19 25
Örnek Sonuç
Kurtosis(Value)

For a table including the dimension Type boyutunu ve Kurtosis(Value) hesaplamasını içeren bir tabloyla ilgili olarak, tabloda Toplamlar gösterilirse ve sayı biçimlendirmesi 3 anlamlı rakama ayarlanırsa sonuç 1,252 olur. Comparison için bu değer 1,161 ve Observation içinse 1,115 olur.

Kurtosis(TOTAL Value)) Tüm Type değerleri için 1,252 olur; çünkü TOTAL niteleyicisi boyutların göz ardı edilmesi anlamını taşır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');