Ana içeriğe geç

Correl - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Correl - grafik fonksiyonu

Correl(), iki veri kümesi için toplanmış korelasyon katsayısını döndürür. Korelasyon fonksiyonu veri kümeleri arasındaki ilişkinin bir hesaplamasıdır ve grafik boyutları üzerinde yinelenen (x,y) değer çiftleri için toplanır.

Syntax:  

Correl([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] value1, value2 )

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
value1, value2 Korelasyon katsayısının hesaplanacağı iki örnek kümeyi içeren ifadeler veya alanlar.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Examples and results:  

Örnek Sonuç
Correl(Age, Salary)

For a table including the dimension Employee name boyutunu ve Correl(Age, Salary) hesaplamasını içeren tablo için sonuç 0,9270611 olur. Sonuç yalnızca toplamlar hücresi için görüntülenir.

Correl(TOTAL Age, Salary))

0.927. Bu ve aşağıdaki sonuçlar, okuma kolaylığı açısından üç ondalık basamağa kadar gösterilir.

Örneklerde kullanılan veriler:

Salary:

LOAD * inline [

"Employee name"|Gender|Age|Salary

Aiden Charles|Male|20|25000

Brenda Davies|Male|25|32000

Charlotte Edberg|Female|45|56000

Daroush Ferrara|Male|31|29000

Eunice Goldblum|Female|31|32000

Freddy Halvorsen|Male|25|26000

Gauri Indu|Female|36|46000

Harry Jones|Male|38|40000

Ian Underwood|Male|40|45000

Jackie Kingsley|Female|23|28000

] (delimiter is '|');