Ana içeriğe geç

Avg - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Avg - grafik fonksiyonu

Avg(), grafik boyutları üzerinde yinelenen ifade veya alanın toplanmış ortalamasını döndürür.

Syntax:  

Avg([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
DISTINCT Fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce DISTINCT sözcüğü varsa fonksiyon bağımsız değişkenlerinin değerlendirilmesinden kaynaklanan çoğaltmalar göz ardı edilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Limitations:  

Bu iç toplamlar TOTAL niteleyicisini içermedikçe, ifade toplama işlevleri içermemelidir. Daha ileri seviyede iç içe geçen toplamalar için, gelişmiş Aggr toplama işlevini hesaplanan boyutlar ile kombinasyon halinde kullanın.

Examples and results:  

Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Customer Sum(Sales) Avg(Sales) Avg(TOTAL Sales) Avg(DISTINCT Sales) Avg({1}DISTINCT Sales)
  2566 53.46 53.458333 51.862069 53.458333
Astrida 587 48.92 53.458333 43.1 53.458333
Betacab 539 44.92 53.458333 43.909091 53.458333
Canutility 683 56.92 53.458333 55.909091 53.458333
Divadip 757 63.08 53.458333 61 53.458333
Örnek Sonuç
Avg(Sales)

For a table including the dimension Customer boyutunu ve Avg([Sales]) hesaplamasını içeren bir tablo için Toplamlar gösteriliyorsa sonuç 2566 olur.

Avg([TOTAL (Sales)) Tüm Customer değerleri için 53,458333 olur; çünkü TOTAL niteleyicisi boyutların göz ardı edilmesi anlamını taşır.
Avg(DISTINCT (Sales)) Toplam için 51,862069 olur; çünkü Distinct niteleyicisinin kullanılması, her bir Sales için yalnızca benzersiz Customer değerlerinin değerlendirilmesi anlamını taşır.

Örneklerde kullanılan veriler:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Ayları doğru düzende sıralatmak için, grafiklerinizi oluşturduğunuzda grafik özelliklerinin Sort sekmesine gidin ve Sort by seçeneğinin altında Expression onay kutusunu işaretleyin. İfade kutusuna Monthnumber yazın.