Ana içeriğe geç

RangeNullCount - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeNullCount - kod ve grafik fonksiyonu

RangeNullCount(), ifadede veya alanda NULL değerlerin sayısını bulur.

Syntax:  

RangeNullCount(firstexpr [, Expression])

Return data type: tamsayı

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeNullCount (1,2,4)

0 döndürür

RangeNullCount (5,'abc') 0 döndürür
RangeNullCount (null( ), null( ))

2 döndürür

İfadeyi içeren örnek:

RangeNullCount (Above(Sum(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın üzerindeki iki satırda değerlendirilen Sum(MyField) fonksiyonunun üç sonucunda NULL değerlerin sayısını döndürür.

Not: Aşağıdaki örnekte MyField öğesinin kopyalanması NULL değeri ile sonuçlanmaz.
MyField RangeNullCount(Above(Sum(MyField),0,3))
10 Bu satırın üzerinde satır olmadığından 2 döndürür; 3 değerin 2'si eksiktir (=NULL).
'abc' Geçerli satırın üzerinde sadece bir satır olduğundan 1 döndürür; üç değerden birisi eksiktir (=NULL).
8 Üç satırdan hiçbiri NULL değeri olmadığından 0 döndürür.

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

'abc'

8

] ;

See also