Ana içeriğe geç

RangeFractile - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeFractile - kod ve grafik fonksiyonu

RangeFractile(), bir sayı aralığının n. fractile değerine (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri döndürür.

Not: RangeFractile(), fraktili hesaplarken en yakın sıralamalar arasında doğrusal enterpolasyon kullanır.

Syntax:  

RangeFractile(fractile, first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
fractile Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.
first_expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Hesaplanacak veri aralığını içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar.

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

RangeTab:

LOAD recno() as RangeID, RangeFractile(0.5,Field1,Field2,Field3) as MyRangeFrac INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeFrac değerlerini gösterir.
RangeID MyRangeFrac
1 6
2 3
3 8
4 11
5 5
6 4

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeFractile (0.24,1,2,4,6) 1,72 döndürür
RangeFractile(0.5,1,2,3,4,6)

3 döndürür

RangeFractile (0.5,1,2,5,6)

3,5 döndürür

İfadeyi içeren örnek:

RangeFractile (0.5, Above(Sum(MyField),0,3))

Bu örnekte, Above() kayıt arası fonksiyonu, isteğe bağlı offset ve count bağımsız değişkenlerini içermektedir. Böylece, aralık fonksiyonlarının herhangi biri için giriş olarak kullanılabilecek bir sonuç aralığı üretilir. Bu durumda, Above(Sum(MyField),0,3) fonksiyonu, geçerli satır ve üzerindeki iki satır için MyField değerlerini döndürür. Bu değerler RangeFractile() fonksiyonu için giriş değerlerini sağlar. O halde, aşağıdaki tabloda alttaki satır için bu, RangeFractile(0.5, 3,4,6) ifadesinin (yani, 3, 4 ve 6 serisi için 0,5 fraktilinin hesaplanması) eşdeğeridir. Aşağıdaki tabloda yer alan ilk iki satırda, geçerli satırın üzerinde satır bulunmadığı durumda aralıktaki değerlerin sayısı buna göre azaltılır. Diğer kayıt arası fonksiyonları için benzer sonuçlar üretilir.

Örneklerde kullanılan veriler:

MyField RangeFractile(0.5, Above(Sum(MyField),0,3))
1 1
2 1.5
3 2
4 3
5 4
6 5

Örneklerde kullanılan veriler:

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

1

2

3

4

5

6

] ;