Ana içeriğe geç

RangeAvg - kod ve grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

RangeAvg - kod ve grafik fonksiyonu

RangeAvg(), bir aralığın ortalamasını döndürür. Fonksiyonun girdisi bir değer aralığı veya bir ifade olabilir.

Syntax:  

RangeAvg(first_expr[, Expression])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bu fonksiyonun bağımsız değişkeni, kendi içinde bir değer listesi döndüren kayıt arası fonksiyonlarını içerebilir.

Bağımsız Değişken Açıklama
first_expr Ortalaması alınacak verileri içeren ifade veya alan.
Expression Ortalaması alınacak ilave verileri içeren isteğe bağlı ifadeler veya alanlar. Çok sayıda ek ifade kullanılabilir.

Limitations:  

Sayısal değer bulunmuyorsa NULL sonucu döndürülür.

Examples and results:  

Örnekler Sonuçlar
RangeAvg (1,2,4)

2,33333333 döndürür

RangeAvg (1,'xyz') 1 döndürür
RangeAvg (null( ), 'abc') NULL döndürür

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

RangeTab3:

LOAD recno() as RangeID, RangeAvg(Field1,Field2,Field3) as MyRangeAvg INLINE [

Field1, Field2, Field3

10,5,6

2,3,7

8,2,8

18,11,9

5,5,9

9,4,2

];

Sonuçta oluşan tablo, tablodaki kayıtların her biri için döndürülen MyRangeAvg değerlerini gösterir.
RangeID MyRangeAvg
1 7
2 4
3 6
4 12.666
5 6.333
6 5

İfadeyi içeren örnek:

RangeAvg (Above(MyField),0,3))

Geçerli satırda ve geçerli satırın iki satır üzerinde hesaplanan üç MyField değerinin aralık sonucunun hareketli ortalamasını döndürür. Üçüncü bağımsız değişkenin 3 olarak belirtilmesiyle, Above() fonksiyonu üstte yeterli satırın bulunduğu durumlarda üç değer döndürür ve bunlar da RangeAvg() fonksiyonu için giriş değeri olarak alınır.

Örneklerde kullanılan veriler:

İpucu: Örneğin beklendiği gibi çalışmasını sağlamak için MyField sıralamasını devre dışı bırakın.
MyField RangeAvg (Above(MyField,0,3))  
10 10 En üst satır bu olduğundan, aralık yalnızca tek bir değerden oluşur.
2 6 Bu satırın üzerinde sadece bir satır bulunduğundan aralık şöyle olur: 10,2.
8 6.6666666667 RangeAvg(10,2,8) eşdeğeri
18 9.333333333  
5 10. 333333333  
9 10.6666666667  

RangeTab:

LOAD * INLINE [

MyField

10

2

8

18

5

9

] ;