Ana içeriğe geç

Tablo grafiklerinde doğrusal regresyon

BU SAYFADA

Tablo grafiklerinde doğrusal regresyon

Doğrusal regresyon eğilim çizgileri, QlikView bit eşlem grafiklerinde Grafik Özellikleri öğesinin İfadeler sayfasındaki Eğilim Çizgileri seçeneği aracılığıyla gösterilebilir. Bu, regresyon denklemiyle de gösterilebilir.

Example:  

Regresyon verilerini örneğin bir tablo grafiğinde görüntülemek istiyorsanız, regresyon hesaplanmalıdır. LINEST_M ve LINEST_B toplama işlevleri size gereken eğimi ve doğrusal regresyonun y kesişme değerlerini verir. LINEST_M ve LINEST_B toplama işlevleri her zaman sürekli x eksenine karşılık gelir; yani, bu ayarı grafik özelliklerinin Eksenler sekmesinden yapmanız gerekir.

Doğru bir şekilde hesaplamak için, bu fonksiyonlar bütün grafik toplamasını (boyut üzerinde yinelenen ifade) giriş olarak almalıdır. Bu, kendini içeren grafikle aynı temel ifadeyi ve boyutları içeren bir gelişmiş toplama işlevi tanımlayarak elde edilebilir. Ardından, gelişmiş toplama işlevi LINEST toplamalarında parametreler olarak kullanılır. Sonuç ifadesi aşağıdaki gibi görünür:

linest_M(total aggr(TransVal,TransID),TransID)*TransID + linest_b(total aggr(TransVal,TransID),TransID)

Only fonksiyonu TransVal ve TransID'nin tüm oluşları etrafında belirtilir. LINEST toplamaları TOTAL niteleyicisiyle yapılmalıdır, aksi takdirde regresyon parametreleri tüm veri kümesi yerine her bir veri noktası için hesaplanır. Sonuç, regresyonun normal ifade çizgi ifadesi olarak gösterildiği aşağıdaki birleşik grafikte görülebilir.

Buradaki eğilim çizgisinin alışılmış bir QlikView eğilim çizgisi olmadığına, ancak çizgi olarak çizilen bir normal ifade olduğuna dikkat edin. Alışılmış eğilim çizgisinin aksine, ifade çizgisinin ilk ve son veri noktaları dışında dış değer olmamaları durumuyla, aradaki farkı görebilirsiniz.

Not: Doğrusal regresyonlar için hesaplanan değerler, sürekli eksenin kullanıldığı (önerilir) bir grafikte görüntülenen değerlere karşılık gelir. Hesaplanan değerler, ayrık eksenin kullanıldığı (önerilmez) bir grafikte görüntülenen değerlerden farklı olabilir. Sürekli bir eksen hesaplanan değerleri temsil eder; ayrık bir eksen görüntülenen değerleri temsil eder. Bu da NULL değerlerinin ayrık eksene dahil edilmediği anlamına gelir.

Bu grafik bir düz tabloya dönüştürülebilir:

Aşağıdaki ifadeler kullanılır (göründükleri sırayla):

Round(Sum(TransVal),'0.1')

Round(LINEST_M(TransVal,TransID,TransID),'0,1')

Round(LINEST_B(TransVal,TransID,TransID),'0,1')