Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

First

First(), pivot tablodaki geçerli satır segmentinin ilk sütununda göründüğü şekilde, pivot tablonun boyut değerleriyle değerlendirilen bir ifadenin değerini döndürür. Bu fonksiyon, pivot tablolar hariç tüm grafik türlerinde NULL değerini döndürür.

Syntax:  

first([ total ] expression [ , offset [,n ]])

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expression Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
offset

1'den büyük bir offsetn belirtildiğinde, ifadenin değerlendirmesi geçerli satırdan sağa doğru n satır taşınır.

Offset 0 olarak belirtildiğinde, ifade geçerli satır üzerinde değerlendirilir.

Negatif offset sayısı belirtilmesi, First fonksiyonunun karşılık gelen pozitif offset sayısı ile Last fonksiyonu gibi çalışmasını sağlar.

n

1'den büyük üçüncü bir n parametresi belirtildiğinde fonksiyon, ilk hücreden sağa doğru sayarak her n tablo satırı için bir adet olmak üzere bir n değerleri aralığı döndürür.

TOTAL

Tablo tek boyutluysa veya TOTAL niteleyicisi bir bağımsız değişken olarak kullanılıyorsa, geçerli sütun segmenti her zaman sütunun tamamına eşittir.

Toplama kapsamını tanımlama

Pivot tablo birden çok yatay boyuta sahipse, geçerli satır segmenti, alanlar arası sıralama düzeninin son yatay boyutunu gösteren satır haricinde tüm boyut satırlarında geçerli sütun olarak yalnızca aynı değerlere sahip sütunları içerir.Pivot tablolardaki yatay boyutlara yönelik alanlar arası sıralama düzeni, üstten alta doğru boyutların sırasıyla tanımlanır.

Examples:  

first( sum( Sales ))

first( sum( Sales ), 2 )

first( total sum( Sales )

rangeavg (first(sum(x),1,5)) geçerli satır segmentinin en solundaki beş sütunda değerlendirilen sum(x) fonksiyonunun sonuçlarının ortalamasını döndürür.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view