Ana içeriğe geç

ARGB

ARGB(), ifadelerde bir grafik nesnesinin renk özelliklerini ayarlamak veya değerlendirmek için kullanılır. Burada renk bir kırmızı bileşen r, bir yeşil bileşen g ve bir mavi bileşen b ile tanımlanır (alfa faktörü (opaklık) alpha kullanımıyla).

Syntax:  

ARGB(alpha, r, g, b)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
alpha 0 - 255 aralığında şeffaflık değeri. 0, tam şeffaflığa karşılık gelirken 255 de tam opaklığa karşılık gelir.
r, g, b Kırmızı, yeşil ve mavi bileşen değerleri. Bir renk bileşeninin 0 olması hiç katkı olmamasına ve 255 olması da tam katkıya karşılık gelir.
Not: Tüm bağımsız değişkenler 0 ila 255 aralığında tamsayılara çözülen ifadeler olmalıdır.

Sayısal bileşen yorumlanıyorsa ve onaltılık gösterimde biçimlendiriliyorsa, renk bileşenlerinin değerlerini görmek daha kolay olur.Örneğin, açık yeşilin numarası 4 278 255 360'tır ve bu değer onaltılık gösterimde FF00FF00 olur.İlk iki konum ‘FF’ (255) alpha faktörünü belirtir.Sonraki iki konum ‘00kırmızı miktarını, sonraki iki konum ‘FFyeşil miktarını ve son iki konum ‘00’ da mavi miktarını belirtir.