Ana içeriğe geç

Mode - grafik fonksiyonu

BU SAYFADA

Mode - grafik fonksiyonu

Mode() , toplanmış verilerde en yaygın olarak geçen değeri (mod değeri) bulur. Mode() fonksiyonu hem metin değerlerini hem de sayısal değerleri işleyebilir.

Syntax:  

Mode([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Örnekler Sonuçlar

Mode(UnitPrice)

Customer A seçimini yapın.

15; çünkü UnitSales içinde en yaygın olarak görülen değer budur.

NULL (-) döndürür. Diğerlerinden daha sık görülen tek bir değer yok.

Mode(Product)

seçimini yapın Customer A

AA; çünkü Product içinde en yaygın olarak görülen değer budur.

NULL (-) döndürür. Diğerlerinden daha sık görülen tek bir değer yok.

Mode(TOTAL UnitPrice)

15; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı etse bile en yaygın olarak görülen değerin halen 15 olduğu anlamına gelir.

Customer B seçimini yapın.

Mode)({1} TOTAL UnitPrice)

15 (yapılan seçimden bağımsız olarak); çünkü Set Analysis ifadesi {1} yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımlar.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view