Ana içeriğe geç

Min

BU SAYFADA

Min

Min() toplanmış verilerin en düşük sayısal değerini bulur. Bir rank n belirtilmesiyle n. en düşük değer bulunabilir.

İpucu: Ayrıca, Min fonksiyonu ile benzer işlevselliğe sahip FirstSortedValue ve rangemin fonksiyonlarına bakmak isteyebilirsiniz.

Syntax:  

Min([{SetExpression}] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr [,rank])

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
rank Varsayılan rank değeri 1'dir ve bu en düşük yüksek karşılık gelir. rank değeri 2 olarak belirtildiğinde en yüksek ikinci değer döndürülür. rank değeri 3 olursa en yüksek üçüncü değer döndürülür ve bu böyle devam eder.
SetExpression Toplama işlevi, varsayılan olarak, seçim tarafından tanımlanmış olası kayıtlar kümesi üzerinden toplanır. Bir set analizi ifadesi ile alternatif bir kayıt kümesi tanımlanabilir.
TOTAL

TOTAL sözcüğü fonksiyon bağımsız değişkenlerinden önce gelirse, hesaplama yalnızca geçerli boyutsal değere ait olanlar için değil de, geçerli seçimlerde verilen tüm olası değerler üzerinden yapılır; yani grafik boyutlarını göz ardı eder.

TOTAL niteleyicisinin ardından açılı ayraçlar içindeki bir veya daha fazla alan adından oluşan bir liste gelebilir <fld>. Bu alan adları grafik boyut değişkenlerinin bir alt kümesi olmalıdır.

Toplama kapsamını tanımlama

Examples and results:  

Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19
Not: Min() fonksiyonu, ifadenin sağladığı değerler dizisinden NULL olmayan bir değer (varsa) döndürmelidir. Öyleyse, örneklerde verilerin içinde NULL değerleri bulunduğundan, fonksiyon ifadeden değerlendirilen ilk NULL olmayan değeri döndürür.
Örnekler Sonuçlar

Min(UnitSales)

2; çünkü UnitSales içinde NULL olmayan en düşük değer budur.

Bir siparişin değeri, satılan birim sayısı (UnitSales) ile birim fiyatın çarpımından hesaplanır.

Min(UnitSales*UnitPrice)

40; çünkü tüm olası (UnitSales)*(UnitPrice) değerlerinin hesaplanması sonucunda NULL olmayan en düşük değer budur.

Min(UnitSales, 2)

4; yani, en düşük ikinci değer (NULL değerlerinden sonra).

Min(TOTAL UnitSales)

2; çünkü TOTAL niteleyicisi, grafik boyutlarını göz ardı ederek en düşük olası değerin bulunması anlamına gelir. Boyut olarak Customer öğesini içeren bir grafikte, TOTAL niteleyicisi her bir müşteri için minimum UnitSales yerine, tüm veri kümesi genelinde minimum değerin getirilmesini sağlar.

Customer B seçimini yapın.

Min({1} TOTAL UnitSales)

2 (yapılan seçimden bağımsız olarak); çünkü Set Analysis ifadesi {1} yapılan seçimden bağımsız olarak ALL şeklinde değerlendirilecek kayıt kümesini tanımlar.

Örneklerde kullanılan veriler:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');