Ana içeriğe geç

Hesaplamalı Formüller

BU SAYFADA

Hesaplamalı Formüller

QlikView sayfalarının ve sayfa nesnelerinin özellik diyalog pencerelerinde, sabit metin etiketlerine veya sabit sayılara olanak tanıyan birkaç özellik bulunmaktadır. Bunlar genellikle etiket, pencere başlığı, grafik başlığı ve bazı durumlarda sabit sayısal sınır olarak kullanılır.

Yukarıda belirtilen özellik girişlerinden birçoğu için, sabit bir metin veya sayı yerine bir hesaplanmış ifade girilebilir. Bu özelliğe hesaplamalı formül adı verilir. Hesaplanan formülün kullanılabildiği yerler, bu belgenin ilgili bölümünde belirtilmiştir.

Hesaplamalı Formül Girme

Hesaplamalı formüller, şu söz dizimine göre girilir:

= expression

İzin verilen ifadelerin söz dizimi için aşağıdaki bölüme bakın.

Girişin ilk konumundaki eşittir işareti, kalanın bir ifade olarak yorumlanması gerektiğini belirtir. QlikView ifadeyi değerlendirmeyi dener. Bu, hatalı söz dizimi gibi bir nedenden dolayı, mümkün değilse, eşittir işareti de dahil olmak üzere etiketin tamamı görüntülenir.

Hesaplanan formüller ayrıca, düzenleme kutusunun yanındaki ... düğmesine tıklandığında açılan İfade Düzenle diyalog penceresinde de oluşturulabilir.

İfade Düzenle Diyalog Penceresi

Hata Mesajları

Hesaplamalı formül QlikView tarafından doğru şekilde değerlendirilemiyorsa, ardından iki eğik çizgi ve bir hata mesajı gelecek şekilde formülün kendisi döndürülür.

Example:  

= mode(x) //nesne belleği kalmadı

Her hesaplamalı formül belirli bir miktarda bellek gerektirir. Aşırı bellek kullanılmaması için, programa her hesaplamalı etiket için izin verilen bellek ayırma miktarına yönelik bir sınır girilmelidir. Aşırı karmaşık bir ifade girmeniz durumunda, QlikView, ardından “// out of object memory” (nesne belleği dışında) hata mesajı gelecek şekilde ifadeyi döndürür.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view