Ana içeriğe geç

Seçim İmleri diyalog penceresi

Seçim İmleri diyalog penceresi, Seçim İmleri menüsünde Daha Fazla...'ya tıklanarak açılabilir. Bu diyalog penceresi, iki sekmeye (yerel belgelerde) veya beş sekmeye (sunucu belgelerinde) bölünmüştür ve bu sekmeler şunlardır: belge seçim imleri, kullanıcı seçim imleri, kişisel sunucu seçim imleri (yalnızca sunucu belgelerinde), diğer kullanıcıların paylaşılan seçim imleri (yalnızca sunucu belgelerinde) ve geçici seçim imleri (yalnızca sunucu belgelerinde).

Diyalog penceresinin en üstünde, QlikView belgesi için geçerli anda tanımlı tüm seçim imlerinin listesi bulunur. Seçim imleri çeşitli sütunlarla tanımlanır ve sıralanabilir:

Göster Seçim iminin seçim imi nesnesinde ve Seçim İmleri menüsünde görünmesi gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin. Bu onay kutusu işaretlenmemiş olarak bırakılırsa, seçim imi bu yerlerde görünmez, ancak bu diyalog penceresi aracılığıyla erişilebilir durumda kalır.
Ad Seçim imlerinin adı. Seçim imlerini alfabetik sıraya göre sıralamak için sütun üstbilgisine tıklayın. Sütun üstbilgisine iki kez tıklandığında, seçim imleri ters alfabetik sıraya göre sıralanır.
+ Bu onay kutusu seçim imi için işaretlenirse, söz konusu seçim imi belgedeki mevcut seçimleri temizlemeden uygulanır. Seçim imi yalnızca belgedeki seçimlerle çakışmaması halinde mevcut seçimlerin üzerine uygulanabilir.
Düzen Seçim imi tamamen düzen bilgileriyle oluşturulduysa, seçim imi düzen ayarı değiştirmek için bu onay kutusunu kullanın. Düzen ayarı açık olduğunda, program, seçim imi oluşturulduğunda geçerli olan düzeni yeniden oluşturmayı dener. Bu işlem, doğru sayfaya geçiş ve o sayfadaki sayfa nesnelerinin güncelleştirilmesini içerir.

Bu ayar, ilk olarak söz konusu düzen olmadan oluşturulmuş seçim imine düzen belgesi eklemek için kullanılamaz.
Oluşturuldu Seçim imlerinin oluşturuldukları zamana ilişkin zaman damgası bilgisi.
Kimlik

Bu, makro amaçlarına yönelik olarak kullanılır. Her sayfa nesnesine benzersiz bir kimlik atanır. Alfasayısal karakterleri yalnızca kimlik içinde kullanmanız önerilir. Seçim imleri için kimlik bilgisi BM01 ile başlar. Bağlı nesneler aynı nesne Kimliğini paylaşır. Bu Kimlik numarasını daha sonra düzenleyebilirsiniz. Bu, aynı kimliğe sahip bir belge seçim imi ve sunucu seçim imi olabileceği anlamına gelir.

Seçim imi kimliği bir makro aracılığıyla belgede geçerli anda başka herhangi bir seçim imi, sayfa ya da sayfa nesnesi için kimlik olarak kullanılmayan bir başka dizeye değiştirilebilir. Seçim iminin yeniden adlandırılması, seçim imi kimliğini değiştirmez. Seçim iminin dışarı aktarılması ve ardından içeri aktarılması, yeni bir seçim imi kimliği oluşturur. Seçim imi kimliğinin önünde seçi iminin türünü (belge, kullanıcı, vb) tanımlayan önek bulunabilir.

Dahili Makro Yorumlayıcısı

Açılan Pencere Seçim imine bilgi metni eklenirse, bu alternatifin işaretlendiğinde, bilgi metni açılan pencere metni olarak görüntülenir.
Bilgi Metni Seçim imine bilgi metni eklendiyse, eklenen bilgi metni burada görüntülenir.
Paylaş Bu onay kutusu yalnızca Sunucu Seçim İmlerim sayfasında kullanılabilir. Kişisel sunucu seçim imlerinden biri için bu onay kutusu işaretlendiğinde, söz konusu seçim imi Paylaşılan Sunucu Seçim İmleri sayfasındaki aynı sunucu belgesinin diğer yetkilendirilmiş kullanıcıları için kullanılabilir duruma gelir. Seçim imi Sunucu Seçim İmlerim sayfasında kalır ve Paylaşılan Sunucu Seçim İmleri sayfasında görüntülenmez. Bu onay kutusu seçimini kaldırarak, istenilen anda paylaşımı iptal etmek mümkündür.

Diyalog penceresinin altında, yukarıdaki listede geçerli anda seçilen seçim imiyle ilgili eylemler gerçekleştirmek için kullanılabilecek bir dizi düğme mevcuttur.

Köşeler için Seçilen seçim imini ekranda görüntüler.
Replace Seçilen seçim imini geçerli seçimlerle değiştirir. Yalnızca kendi oluşturduğunuz seçim imleri değiştirilebilir.
Yeniden Adlandır Seçim imi için yeni adın belirlenebildiği Seçim İmini Yeniden Adlandır diyalog penceresini açar. Yalnızca kendi oluşturduğunuz seçim imleri yeniden adlandırılabilir.
Kaldır Seçilen seçim imini kaldırır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz seçim imleri kaldırılabilir.
Tümünü Temizle Diyalog penceresinin geçerli bölmesindeki tüm seçim imlerini kaldırır. Yalnızca kendi oluşturduğunuz seçim imleri kaldırılabilir.
Temiz Durumunu Ayarla Vurgulanmış seçim iminin seçimini temiz durum olarak kullanmak istiyorsanız bu düğmeye tıklayın.
Bilgileri Düzenle Burada bilgi metinlerini düzenlemek mümkündür.
İçeri Aktar Daha önce kaydedilmiş seçim imi (.qbm) dosyasına gitmenin ve bu dosyanın seçilmesinin ardından, seçim imlerini içeri aktarmanızı sağlayan Seçim İmlerini İçeri Aktar diyalog penceresi açılır.
Dışarı Aktar Seçilen seçim imlerini bir QlikView seçim imi (.qbm) dosyasına dışarı aktarmanızı sağlayan Seçim İmlerini Dışarı Aktar diyalog penceresini açar.
Yükselt Seçili seçim imini listede bir adım yukarı taşır. Bu işlemi tıklayarak ve listede istenilen herhangi bir konuma sürükleyerek de yapabilirsiniz.
İndirge Seçili seçim imini listede bir adım aşağı taşır.
Yerel Kullanıcı Seçim İmlerini Sunucuya Taşı Bu metin yalnızca sunucu belgesi üzerinde çalışırken ve Kullanıcı Seçim İmleri sekmesinde görünür. Metne tıklandığında, tüm yerel kullanıcı seçim imleri sunucu seçim imlerine dönüştürülebilir ve sunucu depolamasında saklanabilir. Bilgisayar değiştirildiğinde veya sunucu belgesi yeniden adlandırıldığında bile kişisel sunucu seçim imleri erişilebilir halde kalacağından, bu önerilen bir uygulamadır. Dönüştürme işlemi gerçekleştirilmeden önce sistem onay ister. Dönüştürme ya hep ya hiç mantığıyla çalışır (etkin belge içinde) ve yalnızca tek yönlüdür.