Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

Liste Kutularında AND modu

Bununla birlikte, liste kutuları AND moduna da ayarlanabilir. AND moduna ayarlanmış bir liste kutusunda çoklu seçimler yapıldığında, yalnızca seçilen alan değerlerinin tümü ile ilişkilendirilmiş veriler diğer alanlarda gösterilir.

Example:

Veri kaynağınız, hangi müşterilerin farklı parçalar satın aldığı hakkında bilgiler içerir.

Varsayılan modda birkaç parça seçtiğinizde, QlikView size bu seçilen parçalardan herhangi birini satın alan müşterileri gösterir.

AND modunda birkaç parça seçtiğinizde, QlikView size bu seçilen parçalardan tümünü satın alan müşterileri gösterir.

AND Modu Önkoşulları

Alan için mod, Liste Kutusu Özellikleri: Genel sekmesinde ayarlanır.

Ve modu etkinleştirildiğinde, seçilen değerlerin önünde bir ve ("&") işareti görüntülenir.

Bir değere bir anlığına tıklanıp tutulursa, seçim (AND) seçili olandan (yeşil) NOT seçili olana (kırmızı) geçiş yapılır. Aynı zamanda & işareti de bir ünlem işareti ("!") ile değiştirilir. Bu şekilde İşaretlenmiş olan değer veya değerlerin zorunlu dışlanması olan NOT seçimi, yalnızca bir liste kutusu Ve-modu'ndayken gerçekleştirilebilir.

AND Modu ölçütleri

Bir alan her zaman mantıksal AND moduna ayarlanamaz. Bunun nedeni "ve" alternatifinin sadece ilgili alanın sadece başka bir alana bağlanması halinde anlamlı olmasıdır. Aşağıdaki kriter yerine getirilmelidir:

  • alan sadece tek bir mantıksal tabloda bulunmalı,
  • alan, iki alanı aşmayan bir tablonun ikinci sütunu olmalı,
  • tablo yinelenen herhangi bir kayıt içermemeli ve
  • alan tekil niteleyiciyle yüklenmelidir. Tablo bir seç deyimiyle yüklenirse, bir öncelikli yükleme tekili kullanmalısınız *.

AND Modunda Liste Kutusu Ayarlama

Aşağıdaki prosedür, liste kutusunun varsayılan mod (mantıksal OR) yerine AND modunda nasıl ayarlanacağını açıklar. Aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

  1. AND modu ölçütlerinin yerine getirildiğinden emin olun.
  2. Liste kutusuna sağ tıklayın ve Özellikleri öğesini seçin.
  3. Genel sekmesinde, Ve modu onay kutusunu işaretleyin.

Zorunlu Dışlama

Zorunlu dışlama (bazen NOT-seçimi de denir) AND seçimi ile yakından ilgilidir. Zorunlu dışlama, bir alan değerini açık bir şekilde dışarıda bırakmayı mümkün kılar; bu da QlikView tarafından bulunan çözümlerin hariç değerle ilişkilendirilmeyebileceği anlamına gelir.

Zorunlu dışlama, bir hücreye tıklanarak ve hücre kırmızı renge dönüşene kadar fare düğmesi basılı tutularak gerçekleştirilir. Bu şekilde Ctrl tuşu ile tıklama işlemi, önceki seçimlere/dışlamalara yönelik ek bir gereksinim olan bir dışlamaya eşdeğerdir. Zorunlu dışlama, sadece AND modundaki bir alanda gerçekleştirilebilir.

Not:

Metin nesneleri gibi nesnelerde belirli alan değerlerinin dışlanmasını zorlamak istiyorsanız kod söz dizimini değiştirmeniz gerekir. Örneğin, kod deyiminiz şöyle olursa:

=count({<ANDActor=>}DISTINCT Title)

Şöyle değiştirin:

=count({<~ANDActor=, ANDActor=>} DISTINCT Title)

See also

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view