Ana içeriğe geç

Klavye Komut Kısayolları

Bu bölümde, QlikView'da kullanılabilir durumda olan farklı klavye komut kısayollarının bir listesini bulabilirsiniz.

Dosya Menü Komutu Kısayolları

Ctrl+N Dosya menüsündeki Yeni öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+O Dosya menüsündeki Aç... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Shift+O Dosya menüsündeki Sunucuda Aç... öğesine eşdeğerdir.  
Ctrl+S Dosya menüsündeki Kaydet öğesine eşdeğerdir.
F12 Dosya menüsündeki Farklı Kaydet öğesine eşdeğerdir.  
Ctrl+P Dosya menüsündeki Yazdır... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Shift+P Dosya menüsündeki PDF Olarak Yazdır... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+E Dosya menüsündeki Kod Düzenle... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+R Dosya menüsündeki Yeniden Yükle öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Shift+R Dosya menüsündeki Kısmi Yeniden Yükleme öğesine eşdeğerdir.  
Ctrl+T Dosya menüsündeki Tablo Görüntüleyicisi... öğesine eşdeğerdir.

Düzenle Menü Komutu Kısayolları

Ctrl+Z Düzenle menüsündeki Düzen Değişikliğini Geri Al öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Y Düzenle menüsündeki Düzen Değişikliğini Yeniden Yap öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+X Düzenle menüsündeki Kes öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+C Düzenle menüsündeki Kopyala öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+V Düzenle menüsündeki Yapıştır öğesine eşdeğerdir.
Sil Düzenle menüsündeki Kaldır öğesine eşdeğerdir.  
Ctrl+A Düzenle menüsündeki Tümünü Etkinleştir öğesine eşdeğerdir.  
Ctrl+F Düzenle menüsündeki Arama öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Shift+F Düzenle menüsündeki Gelişmiş Arama öğesine eşdeğerdir.  

Görünüm Menü Komutu Kısayolları

Ctrl+Q Görünüm menüsündeki Geçerli Seçimler... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+G Düzen tasarım kılavuzunu açar veya kapatır.  

Seçimler Menü Komutu Kısayolları

Shift+Sol ok Seçimler menüsündeki Geri öğesine eşdeğerdir.  
Shift+Sağ ok Seçimler menüsündeki İleri öğesine eşdeğerdir.  
Ctrl+Shift+L Seçimler menüsündeki Kilitle öğesine eşdeğerdir (tüm seçimleri kilitler).
Ctrl+Shift+U Seçimler menüsündeki Kilidi Kaldır öğesine eşdeğerdir (tüm seçimlerin kilidini kaldırır).
Ctrl+Shift+D Seçimler menüsündeki Temizle öğesine eşdeğerdir (tüm seçimleri temizler).

Ayarlar Menü Komutu Kısayolları

Ctrl+Alt+U Ayarlar menüsündeki Kullanıcı Tercihleri... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Alt+D Ayarlar menüsündeki Belge Özellikleri... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Alt+S Ayarlar menüsündeki Sayfa Özellikleri... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Alt+V Ayarlar menüsündeki Değişken Genel Görünümü... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Alt+E Ayarlar menüsündeki İfade Genel Bakış... öğesine eşdeğerdir.  

Seçim İmleri Menü Komutu Kısayolları

Ctrl+B Seçim İmleri menüsündeki Seçim İmi Ekle... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Shift+B Seçim İmleri menüsündeki Daha Fazla... öğesine eşdeğerdir.

Araçlar Menü Komutu Kısayolları

Ctrl+M Araçlar menüsündeki Modül Düzenle... öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+Alt+A Araçlar menüsündeki Uyarılar... öğesine eşdeğerdir.

Nesne Menüsü Komut Kısayolları (Liste Kutusu, İstatistik Kutusu ve Açık Çoklu Kutu)

Ctrl+Shift+L Nesne menüsündeki Kilitle öğesine eşdeğerdir (etkin nesnedeki seçimleri kilitler).
Ctrl+Shift+U Nesne menüsündeki Kilidi Kaldır öğesine eşdeğerdir (etkin nesnedeki seçimlerin kilidini kaldırır).
Ctrl+Shift+D Nesne menüsündeki Temizle öğesine eşdeğerdir (etkin nesnedeki seçimleri temizler).
Alt+Enter Nesne menüsündeki Özellikler... öğesine eşdeğerdir (etkin nesnenin Özellikler diyalog penceresini açar).

Kod Klavye Kısayolları

Kod içinde kullanılabilir durumdaki klavye kısayollarının bir listesini görmek için, Kod bölmesinde Ctrl+qsc yazın.

Ctrl+G Kod içindeki satır numarasına git.
Ctrl+K,C Kod içindeki satırlara yorum yap.
Ctrl+K,U Kod içindeki satırlara yorumu kaldır.
Ctrl+Q,T,A Koda sekme ekle.
Ctrl+Q,T,P Etkin sekmeyi yükselt.
Ctrl+Q,T,D Etkin sekmeyi indirge.
Ctrl+Q,T,N Etkin sekmeyi yeniden adlandır.
Ctrl+Q,T,R Etkin sekmeyi kaldır.
Ctrl+Q,Q Otomatik oluşturulmuş bir kod oluşturur.
Ctrl+Q,U,I Unicode giriş yardımcı programını açar.
Ctrl+Q,J,P,G Jpeg dosyaların özniteliklerini okumak için bir kod oluşturur.
Ctrl+Q,M,P,3 MP3 dosyalarının özniteliklerini okumak için bir kod oluşturur.
Ctrl+Q,W,M,A WMA dosyalarının özniteliklerini okumak için bir kod oluşturur.

F Tuşu Klavye Kısayolları

F1 Bağlama duyarlı yardımı etkinleştirir.
F3 Aranabilir bir nesne etkinleştirilirse, arama moduna girer.
F6 Geçerli etkin sekmenin hemen solundaki sayfa sekmesini etkinleştirir.
F7 Geçerli etkin sekmenin hemen sağındaki sayfa sekmesini etkinleştirir.
F12 Dosya menüsündeki Farklı Kaydet öğesine eşdeğerdir.
Ctrl+F6 En soldaki sayfa sekmesini etkinleştirir.
Ctrl+F7 En sağdaki sayfa sekmesini etkinleştirir.