Ana içeriğe geç

Değişken Genel Görünümü Diyalog Penceresi

BU SAYFADA

Değişken Genel Görünümü Diyalog Penceresi

Değişken Genel Görünümü diyalog penceresi, gizli olmayan tüm değişkenleri ve bunların değerlerini tek bir listede görüntüler. QlikView ifadelerindeki dolar işareti genişletme özelliğiyle birlikte, değişken genel görünümü işlenmemiş ifade depolaması olarak kullanılabilir.

Değişkenler Bu üç sütunlu listede, gizli olmayan tüm değişkenlerin adları ve bunların karşılık gelen değerleri görüntülenir.
Tanım Tanımını görüntülemek için yukarıdaki listede bir değişkeni vurgulayın. Metin serbestçe düzenlenebilir. Değişiklikler, yukarıdaki listenin Değer sütununa hemen yansıtılır. İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... düğmesine tıklayın.
Yorum Bir değişkeni oluşturan kişinin değişkenin amacını ve fonksiyonunu açıklayabileceği yorum alanıdır.
Ekle Yeni bir değişkenin tanımlanabileceği Yeni Değişken diyalog penceresini açar.
Kaldır Listede bir değişkeni vurgulayın ve değişkeni silmek için bu düğmeye tıklayın.
Arama Kullanılabilir değişkenleri ada göre arayın.