Kullanıcı Tercihleri: Kaydet

Bu diyalog penceresi sekmesi, QlikView belgelerinin nasıl kaydedilmesi gerektiğiyle ilgili ayarları içerir.

Tercih Edilen Kaydetme Biçimi Burada, tüm yeni dosyalar için varsayılan kaydetme biçimi ayarlanabilir. Yalnızca geçerli belgeyi etkileyen değişiklikler yapmak için bunun yerine bir Kaydetme Biçimi seçin (Belge Özellikleri: Genel altında).

 

Sıkıştırma
Bu açılan menü, yeni belgeler için kaydetmeyi sıkıştırma modunu belirler. Sıkıştırma özelliği kullanıldığında, dosyanın boyutu genellikle %60-80 oranında azalır (gerçek sonuçlar belgeye göre değişiklik gösterir). Sıkıştırmayı kullanılırken, belge kaydetme süresi biraz artar.
Orta sıkıştırmayla, (QlikView'da zaten ciddi oranda sıkıştırılmış olarak saklanan) tablo verisi dışındaki belgenin tüm bölümleri sıkıştırma işleminden geçer.
Yüksek sıkıştırma (varsayılan) ile, tablo verileri de sıkıştırma işleminden geçer; bu durum alan tasarrufu sağlar, ancak kaydetme ve yükleme sürelerini daha da uzatır.
Hiçbiri seçildiğinde, tüm verilerek sıkıştırılmadan kaydedilir.
Yeniden Yüklemeden Önce Kaydet Belgenin kod çalıştırılmadan önce otomatik olarak kaydedilmesi için bu alternatifi seçin.
Otomatik Kurtarma Bilgisini Kaydet Burada, geçerli QlikView dosyasının yedeğini oluşturma kuralları belirlenebilir. Bu otomatik kaydetme özelliği, sistem çökmesi durumunda çok yararlı olabilir. Otomatik kurtarma kaydetmesi düzenli aralıklarla (Her _ Dakikada) ve her kod çalıştırmasında (Yeniden Yükleme Sonrasında) gerçekleşecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabilir.
Not: Yeni belge kullanıcı tarafından belge adıyla kaydedilene kadar, yeni belge için Otomatik Kurtarma dosyası kaydedilmez.
Yedeği Kullan Burada, otomatik kaydetme özelliğiyle oluşturulmuş eski kopyaları saklamak için kurallar belirlenebilir. Yedeği Kullan seçeneği işaretliyken, korunacak yedek sürümlerin sayısı belirlenebilir (Son _ Adet Örneği Tut) ve aynı zamanda program da bir dizi tercih edilen eski sürümü koruyabilir (Seçili Daha Eski Örnekleri Koru).