Ana içeriğe geç

Zaman Grafik Sihirbazı

BU SAYFADA

Zaman Grafik Sihirbazı

Zaman grafik sihirbazı belirli bir ölçütün (ifadenin) nitelendirildiği ve çoğunlukla farklı zaman dönemleriyle karşılaştırıldığı grafik oluşturma genel görevinde size yardımcı olur.

Örnek olarak, sum(Sales) gibi bir ifadeyi göstermek isteyebilirsiniz, ancak bunu sadece geçen yıl için veya mevcut çeyrek dönemden günümüze kadar yapmak isteyebilirsiniz. Çoğunlukla bu sonucu bir önceki dönemin aynı ölçümüyle, örneğin geçen yıldan bir önceki yılla veya geçen yılın aynı çeyreği ile, karşılaştırmak istersiniz. QlikView bunu yapacak ifadeleri oluşturacak bir dizi fonksiyonlar içerir; ancak bunlar başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için üzerinde uzmanlaşması zor unsurlar gibi görünebilir. Zaman grafik sihirbazı, temel ölçüm ifadenizi uygun zaman niteleyici fonksiyonlarda ihtiyaçlarınıza göre kapsama görevinde size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Zaman Grafik Sihirbazını Başlatma

Zaman grafik sihirbazını Araçlar menüsünden Zaman Grafik Sihirbazı öğesini seçerek veya Tasarım araç çubuğunda karşılık gelen düğmeye tıklayarak başlatın.

Sihirbazı ilk kez başlattığınızda, sihirbazın amacını ve süreçteki temel adımları maddeler halinde listeleyen bir başlangıç sayfasıyla karşılaşırsınız. İleride sihirbazı kullandığınızda başlangıç sayfasını atlamak istiyorsanız, Bu sayfayı tekrar gösterme onay kutusunu işaretleyin.

Seçimlere bağlı olarak aşağıdaki adımlardan bazıları atlanabilir. Sihirbaz içinde Sonraki düğmesine tıklayarak ilerleyin. Grafiği bitirmek ve düzene geri dönmek için Bitir düğmesine tıklayın. Daha fazla ayarlama yapmak için, grafiğe normal Grafik Özellikleri diyalog penceresi aracılığıyla istediğiniz zaman geri dönün.

Zaman grafiği sihirbazı size şu temel adımlarda rehberlik yapar:

Grafik türünü seçme Simgelerden birine tıklayarak oluşturmak istediğiniz grafik türünü seçin. Kullanılabilir grafik türleri zaman dönemi nitelemesini içeren grafiklerde kullanılan grafik türleridir. Sihirbazı tamamladıktan sonra Grafik Özellikleri diyalog penceresi aracılığıyla grafiği herhangi bir başka QlikView grafik türüne değiştirebilirsiniz.
Boyutları tanımlama Bu sayfa grafiğin boyutlarını tanımlar. Aşağı açılan kutulardan bir veya daha fazla boyut seçin. Boyutlar grafik ifadelerinin hesaplanacağı değerleri tanımlar. Boyutlar normalde tablo grafiklerinin solunda ve x ekseninde bulunur (örneğin sütun grafiklerinde).
Bu sihirbazı tamamladıktan sonra Grafik Özellikleri diyalog penceresi aracılığıyla istediğiniz zaman daha fazla boyut ekleyebilir veya boyutları değiştirebilirsiniz.
İfade ve zaman başvuruları Bu sayfa, grafiğin temel ifadesini ve zaman başvurularını tanımlar.
Temel İfade
İncelemek istediğiniz hesaplamayı tanımlayan bir ifadeyi yazın, örneğin, sum(Sales).
Zaman Damgası İfadesi
Her bir işlemle ilişkilendirilen zaman damgasının (genellikle bir tarihin) konumunu belirten bir ifadeyi (veya yalnızca bir alan adını) belirtin; örneğin, OrderDate.
Temel Tarih İfadesi
Tüm işlem zaman damgalarının karşılaştırılacağı zaman başvurusunu sağlayan ifadeyi yazın, örneğin, today().
İfadelerin herhangi birini düzenlemek için daha fazla alana gerek duyarsanız, İfade Düzenle diyalog penceresini açmak için ... simgesine tıklayın.
Zaman dönemini seçme Bu sayfada grafiğin oluşturulacağı temel zaman dönem birimini seçersiniz.
Zaman Dönemi altında, grafik ifadesini nitelemek ve karşılaştırma yapmak istediğiniz dönemin uzunluğunu seçin. Aylar seçeneğini kullanılırken, Çoklu Aylar: açılan menüsünde 1, 2, 3, 4, veya 6 aylık zaman dönemleri seçilebilir. 3 değeri verilebilir, ancak bu tam olarak Çeyrek döneme karşılık gelir. Ay haftaları her yıl 1 Ocak ile başlar ve birbirini takip eden 7 günlük dönemler olarak tanımlanır. Bir yılda her zaman tam 52 ay haftası vardır; bu da 52. haftanın 8 veya 9 gün içerdiği anlamına gelir.
Tarih modunu kullanmak istiyorsanız Bitiş Tarihi Modu onay kutusunu işaretleyin. Gün dışındaki tüm zaman dönemleri için, bu, yalnızca Zaman Damgası İfadesi içindeki tarih değerine sahip ve Basedate İfadesi'ndeki (tanımlar için bir önceki sayfaya bakın) tarihi içeren işlemler anlamına gelir. Gün için Basedate İfadesi içindeki kesin zaman bölücü öğe olarak kullanılır.
Baz Olarak En Son Tamamlanmış Dönem onay kutusunu işaretlerseniz, QlikView en son tamamlanmış dönemi, örneğin en son tamamlanmış çeyreği, baz olarak alır.
Dönem başlangıç konumu Bu sayfada seçilen zaman döneminin başlangıcında bir konum belirtebilirsiniz. Birçok durumda, bu sayfa atlanır. Yukarıda 4. adımda seçilen Zaman Dönemi ayarına bağlı olarak şu iki seçenekten biri verilir:
Yıl Başlangıcı
Ocak ayında başlamayan (mali) yıllarla çalışıyorsanız, bu açılan menüden (mali) yılınızın ilk ayını seçebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca yukarıda 4. adımda seçilen Zaman Dönemi Yıl, Çeyrek veya Ay ise kullanılabilir.
Hafta Gün Kaydırması
Haftanın başlangıcını ya da gün başlangıcını kaydırmak istiyorsanız, bunu burada yapabilirsiniz. Kaydırmalar gün cinsinden ve/veya bunun parçaları üzerinde yapılır. Örneğin, Salı günü başlayan takvim haftası için 1 veya sabah saat 3'te başlayan gün için 0.125. Bu seçenek yalnızca yukarıda 4. adımda seçilen Zaman Dönemi Hafta, Ay Haftası veya Gün ise kullanılabilir.
Karşılaştırma dönemini tanımla Bu sayfada karşılaştırma dönemini tanımlarsınız. Yukarıda, 4. adımda Zaman Dönemi olarak Yıl öğesini seçtiyseniz, bu sayfa otomatik olarak atlanır.
Yıl
Karşılaştırma dönemini önceki yılla aynı dönem yapın; örneğin, geçen yılın aynı çeyreği.
Dönem
Karşılaştırma dönemini önceki dönem yapın; örneğin, belirli bir yılda 3. çeyrekten önce 2. çeyrek.
Dinamik Karşılaştırma Yılı
Bu seçenek, karşılaştırma yılını baz yıldan önce gelen en büyük seçilen yıl yapmanızı sağlar. Dolayısıyla, geçerli yılla (örneğin 2006) ve bunu takip etmeyen bir yıl (örneğin 2003) arasında karşılaştırma yapmak için, bu seçeneği kullanabilir ve uygulamada 2006 ve 2003'ü seçebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca temel karşılaştırma dönemi yıl olduğunda kullanılabilir.
Sütun seçimi ve sunumu Bu sayfada, tabloya dahil etmek istediğiniz ifade sütunlarını ve sihirbazın grafik başlığını ayarlamasını isteyip istemediğinizi seçersiniz.
Sihirbazın uygun bir grafik başlığı ayarlamasını istiyorsanız, Nesne Başlığını Ayarla onay kutusunu işaretleyin.
Sihirbazın oluşturduğu grafik her zaman baz dönem içerisinde grafiğin temel ifadesini gösteren bir sütun içerir. Buna ek olarak, en fazla üç ek sütun seçeneğiniz vardır:
Karşılaştırma Süresini Dahil Et
Grafiğin karşılaştırma dönemi içerisindeki temel ifadesini gösteren bir sütun eklemek için bu onay kutusunu işaretleyin.
Değişikliği Dahil Et
Grafiğin baz dönemi içerisindeki temel ifadesi ile karşılaştırma dönemi arasındaki mutlak farkı gösteren bir sütun eklemek için bu onay kutusunu işaretleyin.
Göreceli Değişimi Dahil Et
Grafiğin baz dönemi içerisindeki temel ifadesi ile karşılaştırma dönemi arasındaki göreceli farkı (yüzde değişimi) gösteren bir sütun eklemek için bu onay kutusunu işaretleyin.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view