Ana içeriğe geç

QlikView Olanağını Başlatma

BU SAYFADA

QlikView Olanağını Başlatma

QlikView olanağını Başlat menüsü, Programlar öğesinden veya bir QlikView belgesine çift tıklayarak başlatın.

QlikView olanağını bir komut satırından başlatmak için, aşağıdaki bölümde açıklanan parametreleri kullanın.

Komut Satırı Söz Dizimi

QlikView komut satırı çağrısı, aşağıdaki söz dizimiyle açıklanabilir:

[ path ]Qv.exe[ { switch } documentfile ]

Yol, dosyaya giden, mutlak veya geçerli dizine bağıntılı yoldur.

documentfile::= [ path ] documentfilename

documentfilename, belge dosyasının adıdır.

switch, iki farklı seçeneği belirtmek için kullanılır:

/r

Yeniden yükleme geçişi. Belge açılır ve kod yeniden yüklenir. Bunun ardından belge kaydedilir ve QlikView kendini kapatır.

/rp

Yukarıdakiyle aynıdır, ancak kısmi yeniden yükleme içerir.

/l

Yeni verileri yükleme. Belge açılır ve kod yeniden yüklenir. Belge kaydedilmez ve QlikView açık kalır.

/lp

Yukarıdakiyle aynıdır, ancak kısmi yeniden yükleme içerir.

/v

Bu geçişin hemen ardından bir değişken adı ve bir atama geliyorsa, kod yürütme başlatılmadan önce değişken atanan değeri alır.

Not: /v, /nodata ile birlikte kullanıldığında değişken geçerli değerini korur ve atanan değeri almaz.

/nodata

Belgeyi tablo ve alan verileri olmadan açar. Bu özellik, Başlangıç sayfasındaki önceden açılmış belgeler için de kullanılabilir.

/NoSecurity

Saldırgan makrolara ve QlikView belgelerine eklenmiş kodlara karşı QlikView güvenlik önlemlerini geçersiz kılar. Kullanıcıya olası zararlı kodun gösterilmesini kabul edip etmediğini soran bir uyarı diyalog penceresi yoktur. Bu geçişi dikkatli bir şekilde veya yalnızca iyi bilinen belgelerle kullanın.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Not:

Kodları toplu iş modunda yürütürken hata mesajlarının görünmesini önlemek için, kod değişkeni hata modunu kod içinde her zaman 0 olarak ayarlayın.

Hata değişkenleri