Ana içeriğe geç

Standart Araç Çubuğu

QlikView standart araç çubuğu, en sık gerek duyulan fonksiyonlar için düğmeleri içerir. Standart araç çubuğunu açmak veya kapatmak için, Görüntüle menüsündeki Araç Çubukları altında Standart Araç Çubuğu'nu seçin. Yukarıdaki şekil ve aşağıdaki metin, standart araç çubuğunun varsayılan içeriğini temsil eder.

Yeni Dosya Yeni bir QlikView penceresi açar ve yeni bir QlikView dosyası oluşturulmasını sağlar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+N.
Dosya Aç QlikView dosyasının veya tablo dosyasının yeni bir QlikView penceresinde açılmasına izin verir. Tablo dosyası otomatik olarak açıldığında, dosya sihirbazı açılır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+O.
Yenile Bu komut yalnızca QlikView Server üzerinde açılan belgelerle ve sunucu üzerinde belgenin yeni bir sürümü mevcut olduğunda kullanılabilir. Bir yenileme işlemi çağrıldığında, seçimler ve düzen durumu da dahil olmak üzere oturum korunurken, son verilere erişim elde edilir.
Kaydet Etkin belgeyi bir dosya olarak kaydeder. Varsayılan dosya biçimi, Kullanıcı Tercihleri içinde ayarlanır.
Yazdır... Yazıcı aracına tıklandığında, varsayılan yazıcı ayarlarına göre seçilen sayfa nesnesinin çıktısının hemen alınmasını sağlar ve genel yazdırma özellik sayfasını atlar. Yazdırılabilir bir nesne seçilmemişse, araç gri renktedir. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+P.
PDF Olarak Yazdır PDF-XChange 3.0 yazıcısı ön seçimli olarak Yazdır diyalog penceresini açar.
Yazdır düğmesine tıkladıktan sonra, PDF çıkış dosyası için bir dosya adı belirtmeniz istenir. Bu düğme, yalnızca PDF yazıcısının sistemde kullanılabilir olması durumunda kullanılabilir.
Kod Düzenle Kod Düzenle diyalog penceresini açar ve böylece, veritabanlarını açan ve QlikView'a veri alan kodların yazılmasını ve yürütülmesini mümkün kılar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+E.
Yeniden Yükle Geçerli kodu yeniden yürüterek, ilişkisel QlikView veritabanını, önceki yürütme işleminden sonra kaynak verilerde yapılan değişiklikleri içerecek şekilde günceller. En son yeniden yükleme işleminin zamanı, durum çubuğunda bir zaman damgası olarak gösterilir.
Düzen Değişikliğini Geri Al Sayfa nesnesi özelliklerinde yapılan değişikliklerin yanı sıra, sayfa nesnelerinin taşınması, boyutlandırılması ve kaldırılması da dahil olmak üzere, son düzen değişikliğini geri alır. Sayfaların kaldırılması, sayfa özelliklerinin veya belge özelliklerinin düzenlenmesi de geri alınabilir.
QlikView, son düzen değişikliklerinin listesini tutar. Her Düzen Değişikliğini Geri Al komutu, listede bir adım geri gidilmesini sağlar. Örneğin Yeniden Yükle ve Verileri Azalt gibi belirli işlemler, Geri Al/Yeniden Yap arabelleğini boşaltır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Z.
Düzen Değişikliğini Yeniden Yap En son geri alınan düzen eylemini yeniden yapar. Yeniden yapılacak geri alınmış eylemler olduğu sürece, her Düzen Değişikliğini Yeniden Yap komutu, listede bir adım ileri gidilmesini sağlar.
Örneğin Yeniden Yükle ve Verileri Azalt gibi belirli işlemler, Geri Al/Yeniden Yap arabelleğini boşaltır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Y.
Arama Etkin nesne için Ara kutusunu açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+F.
Geçerli Seçimler İçinde etkin seçimlerin görülebileceği Geçerli Seçimler diyalog penceresini açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+O.
Hızlı Grafik Sihirbazı Kullanılabilir çok sayıda farklı ayar ve seçenekle uğraşmadan, hızlı ve kolay bir şekilde grafik oluşturabileceğiniz Hızlı Grafik Sihirbazı'nı açar.
Seçim İmi Ekle Seçim imi adının düzenlenebileceği Seçim İmi Ekle diyalog penceresini açar. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+Shift+B.
Notları Göster/Gizle Sayfa nesnelerine eklenen kullanıcı tarafından oluşturulmuş notları gösterir veya gizler.
Yardım Konuları QlikView yardımını açar.
Bağlam Yardımı Örneğin menü komutu gibi seçilen nesneyle ilgili özel yardım içeriğini görüntüler. Bu düğmeye tıkladıktan sonra, soru işaretini hakkında yardım almak istediğiniz nesneye taşımanız yeterlidir.