Yeni sütun için hücreleri belirtin

Yeni sütun için hücreleri belirtin diyalog penceresi, mevcut bir sütundan otomatik olarak yeni bir sütun oluşturmaya yönelik koşulları belirtmek için kullanılır. Buraya Sütun sayfasından (Dosya Sihirbazı : Dönüştür diyalog penceresi içindedir) erişilir.

Hücreler ve Sütunlar Kaynak Sütunu
Hücre değerlerinin kopyalanacağı kaynak sütun sayısını ayarlar.
Bu satırlardaki hücreler
Satır koşulunun ayarlanabileceği Satır Koşulunu Belirtin diyalog penceresini açar.
Hedef Sütun
Hedef sütunların sayısını belirtir.
Gelişmiş Seçenekler Null Değeri Önceki Değerle Değiştir
Boş hücreyi, yukarıdaki hücrede bulunan değerle doldurur.
Kaynak Satır Sil
İçeriğini kopyaladıktan sonra kaynak satırı siler.