Ana içeriğe geç

Satır Koşulunu Belirtin

Satır Koşulunu Belirtin diyalog penceresi, Dosya Sihirbazı : Dönüştür diyalog penceresinin Çöp sayfası (Koşullu Sil düğmesi), Sütun sayfası (Yeni... düğmesi) veya Sarmalamadan Çıkar sayfası (Koşullu Çöz düğmesi) aracılığıyla açılabilir. Burada, bir veya birkaç satırın seçimi için bir mantıksal koşul tanımlanabilir. Bağlama bağlı olarak, tanımlanan satırlar ya silinir ya da yeni bir sütuna kopyalanır ve tabloyu birkaç bölüme böler.

Koşul grubunda, bir sütunun belirli değere veya başka sütuna, bir kayıt aralığına veya tüm kayıtlara eşit olduğu bir koşul belirlenebilir. Birkaç koşul birlikte uygulanabilir. Bir koşulu tanımladıktan sonra, bu koşulu dönüşüme dahil etmek için Ekle düğmesine basın.

Değerle karşılaştır Hücreyi, true veya false değerlendirmesini yapabilen bir hücre koşuluyla eşleştirir.
Sütunla karşılaştır Hücreyi, başka bir sütundaki karşılık gelen hücreyle eşleştirir.
Aralık X satır seçer, sonra y satır atlar. Bunun için başlangıç ve bitiş konumları, dizinlerle belirtilebilir.
Tüm Satırlar Tüm satırların seçilmesi gerekiyorsa, bu koşulu kullanın.
Sütun Koşulun uygulanması gereken sütun numarasını ayarlar.
Başlangıç Yalnızca Aralık modunda görünür. Satırların silinmeye veya ikinci bir koşulun uygulanmaya başlanacağı satır numarasını ayarlar.
Bitiş Yalnızca Aralık modunda görünür. Satırların silinmesinin veya ikinci bir koşulun uygulanmasının biteceği satır numarasını ayarlar.
Seç Yalnızca Aralık modunda görünür. Burada, satırların döngüsel olarak seçilmesi mi yoksa atlanması mı gerektiğini belirlemek mümkündür; örneğin iki satır seçilip, sonra bir satır atlanabilir. Tüm satırların kullanılması gerekiyorsa, Seç 1 olarak ve Atla 0 olarak ayarlanmalıdır.
Seçenekler

Bu alt grupta, seçime yönelik değiştiriciler belirlenebilir.

Büyük/Küçük Harf Duyarlı
Karşılaştırmaların büyük/küçük harf duyarlı olması gerekiyorsa, bu seçeneği etkinleştirin.

Değil
Seçim kriterlerinin ters çevrilmesi gerekiyorsa bu seçeneği etkinleştirin.

Koşullar (AND)

Bu grupta, dönüşümde belirtilen ve dönüşüme dahil edilen koşullar görülür. Koşullar arasında bir mantıksal AND uygulanır.

Ekle
Geçerli koşulu listeye ekler.

Kaldır
Seçilen koşulu listeden kaldırır.