Ana içeriğe geç

Sayfa: Nesne Menüsü

Menü komutları şu şekildedir:

Özellikler Sayfayı tanımlayan parametreleri açabileceğiniz Sayfa Özellikleri diyalog penceresi sayfasını açar.
Alanları Seç Sayfada liste kutusu olarak görüntülenecek bir alanı veya daha fazlasını seçebileceğiniz Sayfa Özellikleri: Sayfa üzerinde liste kutusu olarak görüntülenmek üzere bir ya da daha çok alanı seçebileceğiniz Alanlar sayfasını açar.
Yeni Sayfa Nesnesi Sayfa nesnelerini listeleyen basamaklı menüyü açar.
Sayfayı Kopyala Tüm sayfa nesneleriyle birlikte sayfanın tamamının eksiksiz bir kopyasını oluşturur. Kopya "Copy of SheetName" olarak adlandırılır ve belgede son sayfa olarak konumlandırılır.
Sayfa Nesnesini Yapıştır Önceden panoya kopyalanmış olan sayfa nesnesini sayfaya yapıştırır. Bu komut aşağıdaki klavye kısayoluyla da çağrılabilir: Ctrl+V.
Sayfa Nesnesini Bağlantı Olarak Yapıştır Önceden panoya kopyalanmış olan bağlı nesneyi sayfaya yapıştırır. Nesne, tüm öznitelikleri ve nesne kimliğini paylaşacak şekilde orijinal nesneye doğrudan bağlıdır.
Yazdır Yazdırma ayarlarının belirlenebileceği Yazdır diyalog penceresini açar. Çıktı, tüm sayfa nesneleri de dahil olmak üzere sayfa alanının bir resminden oluşur.
Resmi Panoya Kopyala Sayfa alanının (yalnızca) bit eşlem resmini Pano'ya kopyalar.
Resmi Dosyaya Dışarı Aktar Geçerli sayfanın resmini dosyaya kaydetmek için diyalog penceresini açar. Resim bmp, jpg, gif veya png olarak kaydedilebilir.
Yardım QlikView yardımını açar.
Kaldır Sayfayı ve tüm sayfa nesnelerini kaldırır.