Ana içeriğe geç

Grafiklerdeki ve tablolardaki seçimler

Grafiklerdeki ve tablolardaki seçim aşaması, mümkün olduğunca sezgisel olacak şekilde tasarlanmıştır. Çoğu durumda, değerlere (sütunlar vb.) tek tek tıklayarak veya daha büyük bir seçimin üzerini "boyayarak" grafik çizim alanında doğrudan seçim yapmanın mümkün olduğunu görebilirsiniz.

Bir grafikte belirtildiği şekilde seçim yapamadığınızı fark ederseniz, grafik Koparılmış modunda veya Salt Okunur modunda olabilir.

Grafik Özellikleri

Sütun, Çizgi, Birleşik, Radar, Kılavuz Çizgi ve Dağılım grafiklerindeki seçimler

Tek bir veri noktasına tıklayarak veya birkaç veri noktasının üzeri boyanarak, çizim alanı içinde seçim yapılabilir. Boyama sırasında, fare düğmesi bırakılana kadar seçim yeşil tarama ile gösterilir. Seçim, seçilen veri noktalarını hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.

Grafik göstergesine tıklayarak veya grafik göstergesinde boyama yaparak (göstergenin boyut değerleri yerine grafik ifadelerini gösterdiği durumlar haricinde) seçim yapılabilir.

Boyut eksenlerine ve etiketlerine tıklayarak veya bunların üzerini boyayarak (dağılım grafikleri haricinde) seçim yapılabilir. Karşılık gelen alan değerleri seçilir.

İfade eksenlerinin ve etiketlerinin üzerini boyayarak seçim yapılabilir. Gösterilen sonuç alanında veri noktaları oluşturan alan değerleri seçilir.

Not: Doğrudan bir veya daha fazla boyut gösteren çizgi grafikleri ve sütun grafikleri (birleşik grafikler değil) içinde yapılan seçimler, esasen yalnızca bir boyuta uygulanır. Çizgi grafiklerindeki seçimler birincil olarak ikinci boyuta uygulanır, bu nedenle bir çizginin üzerinin boyanması, tüm x ekseni boyut değerleri üzerinde çizginin tamamını seçer. Sütun grafiklerinden bunun tersi geçerlidir; yani seçimler birincil olarak ilk boyuta uygulanır.

Pasta grafiklerindeki seçimler

Tek bir pasta dilimine tıklayarak veya birkaç dilimin üzerini boyayarak çizim alanı içinde seçim yapılabilir. Boyama sırasında, fare düğmesi bırakılana kadar seçim yeşil tarama ile gösterilir. Seçim, seçilen veri noktalarını hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.

Grafik göstergesine tıklayarak veya grafik göstergesinde boyama yaparak seçim yapılabilir.

Blok grafiklerindeki seçimler

Tek bir bloka tıklayarak veya birkaç blokun üzerini boyayarak çizim alanı içinde seçim yapılabilir. Tıklandığında, seçimler detaya inme fonksiyonuyla yapılır; bu nedenle, ilk tıklama 1. boyutta tek bir değer seçer. İkinci kez tıklandığında (seçim dahilinde), 2. boyutta tek bir değer seçilir ve bu böyle devam eder.

Boyama sırasında, fare düğmesi bırakılana kadar seçim yeşil tarama ile gösterilir. Seçim, seçilen veri noktalarını hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır. 1. boyutun birkaç değeri boyunca boyama yapılarak, yalnızca seçimin değdiği alt değerler değil, bu değerlere ait tüm 2. ve 3. boyut alt değerleri seçilir.

Gösterge grafiklerindeki seçimler

Gösterge grafiklerinde seçim yapılamaz.

Düz tablolardaki seçimler

Bir hücreye tıklayarak veya birkaç hücrenin üzerini boyayarak boyut sütunlarında seçim yapılabilir. Seçilen alan, fare düğmesi bırakılana kadar yeşil renkle işaretlenir.

Tek bir hücreye tıklayarak ifade sütunlarında seçim yapılabilir. Seçim, seçilen ifade hücresini hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.

Pivot tablolardaki seçimler

Tek bir hücreye tıklayarak boyut sütunlarında/satırlarında seçim yapılabilir. Seçilen hücre, fare düğmesi bırakılana kadar yeşil renkle işaretlenir.

Tek bir hücreye tıklayarak ifade sütunlarında/satırlarında seçim yapılabilir. Seçim, seçilen ifade hücresini hesaplamak için kullanılan boyut değerleri için yapılır.

Tablo kutularındaki seçimler

Herhangi bir hücreye tıklayarak veya bir ya da daha fazla satırı veya bir ya da daha fazla sütunu kapsayan bir alanın üzerini boyayarak seçim yapılabilir. Seçilen alan, fare düğmesi bırakılana kadar yeşil renkle işaretlenir.