NULL değeri işleme

Bir veritabanı sorgusunun ve/veya tablolar arası birleştirmenin sonucu olarak belirli bir alan için herhangi bir veri üretilemediğinde sonuç normal olarak NULL değerdir.

QlikView mantığı aşağıdakileri gerçek NULL değerler olarak işler:

  • ODBC bağlantısından döndürülen NULL değerler

  • NULL Kod dosyasında tabloların zorunlu birleşiminin sonucu olarak oluşturulan değerler

  • NULL Kod dosyasında yapılan birleştirmenin sonucu olarak oluşturulan değerler

  • NULL Bir tabloda görüntülenecek alan değeri birleşimlerinin üretilmesinin sonucu olarak oluşturulan değerler

Not: NullAsValue deyiminin kullanıldığı durumlar dışında, bu NULL değerleri ilişkilendirmeler ve seçimler için kullanmak genellikle mümkün değildir.

Metin dosyaları tanım gereği NULL değerler içeremez.

See also: