OpenUrlTimeout

Bu değişken, QlikView uygulamasının URL kaynaklarından (örneğin, HTML HTML sayfalarından) veri alırken uyması gereken zaman aşımını saniye cinsinden tanımlar. Atlandığı takdirde zaman aşımı yaklaşık 20 dakika olur.

Syntax:  

OpenUrlTimeout

Example:  

set OpenUrlTimeout=10;