Fractile - kod fonksiyonu

Fractile(), bir group by cümlesi ile tanımlandığı şekilde, bir dizi kayıt üzerinde, ifadedeki toplanmış verilerin fraktiline (yüzdelik dilim) karşılık gelen değeri bulur.

Syntax:  

Fractile(expr, fraction)

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
expr Hesaplanacak verileri içeren ifade veya alan.
fraction Hesaplanacak fraktile (kesir olarak ifade edilen yüzdelik dilim) karşılık gelen, 0 ile 1 arasında bir sayı.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

Type ve MyFractile boyutlarını içeren bir tabloda, kod dosyasındaki Fractile() hesaplamalarının sonuçları şöyledir:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36