Rename table

Bu kod fonksiyonu, bir veya daha fazla var olan QlikView dahili tabloyu yüklendikten sonra yeniden adlandırır.

rename table veya rename tables söz dizimlerinden herhangi biri kullanılabilir.

Syntax:  

Rename Table (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Rename Tables (using mapname | oldname to newname{ , oldname to newname })

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
mapname Bir veya daha fazla eski ve yeni tablo adı çifti içeren önceden yüklenmiş eşleme tablosunun adı.
oldname Eski tablo adı.
newname Yeni tablo adı.

Limitations:  

Farklı şekilde adlandırılmış iki tablo, aynı ada sahip olacak şekilde yeniden adlandırılamaz. Kod hatasız çalışır, ancak ikinci tablo yeniden adlandırılmaz.

Example 1:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Rename Table Tab1 to Xyz;

Example 2:  

TabMap:

Mapping LOAD oldnames, newnames from tabnames.csv;

Rename Tables using TabMap;