Drop field

Bir veya daha fazla QlikView alanı kod yürütmesi sırasında istenildiği zaman veri modelinden ve dolayısıyla bellekten drop field deyimi aracılığıyla bırakılabilir.

Not: Hem drop field hem de drop fields etkileri açısından aralarında fark olmayan ve izin verilen biçimlerdir. Herhangi bir tablo belirtilmemişse, alan oluştuğu tüm tablolara bırakılır.

Syntax:  

Drop field fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Drop fields fieldname [ , fieldname2 ...] [from tablename1 [ , tablename2 ...]]

Examples:  

Drop field A;

Drop fields A,B;

Drop field A from X;

Drop fields A,B from X,Y;