Star

Veritabanındaki bir alanın tüm değerler kümesini temsilen kullanılan dize star deyimi aracılığıyla ayarlanabilir. Sonrasında gelen LOAD ve SELECT deyimlerini etkiler.

Syntax:  

Star is[ string ]

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
string

Rastgele seçilen bir metin. Boşluklar içermesi durumunda dizenin tırnak işaretleri içine alınması gerektiğini unutmayın.

Hiçbir şey belirtilmezse star is; olduğu varsayılır; yani açıkça belirtilmediği takdirde kullanılabilecek bir yıldız sembolü yoktur. Bu tanım yeni bir star deyimi belirtilene kadar geçerlidir.

Example:  

Aşağıdaki örnek, bölüm erişimi sunan veri kod dosyasının özetidir.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, PASSWORD, OMIT

ADMIN, ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, U1, SALES

USER, USER2, U2, WAREHOUSE

USER, USER3, U3, EMPLOYEES

USER, USER4, U4, SALES

USER, USER4, U4, WAREHOUSE

USER, USER5, U5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Aşağıdakiler geçerlidir:

  • Star işareti * olur.
  • USER1 kullanıcısı SALES alanını göremez.
  • USER2 kullanıcısı WAREHOUSE alanını göremez.
  • USER3 kullanıcısı EMPLOYEES alanını göremez.
  • USER4 kullanıcısı, bu kullanıcı için iki alanda (SALES ve WAREHOUSE) OMIT uygulamak amacıyla iki kez eklenir.
  • USER5 , OMIT içinde listelenen tüm alanların kullanılamadığı anlamına gelen “*” işaretine sahiptir. * yıldız işareti, alanın tüm değerleri değil, listelenen tüm değerler anlamına gelir.
  • USER5 kullanıcısı SALES, WAREHOUSE ve EMPLOYEES alanlarını göremez, ancak bu kullanıcı ORDERS alanını görebilir.