Ana içeriğe geç

Outer

BU SAYFADA

Outer

Bir outer join belirtmek amacıyla açık Join önekinden önce outer öneki gelebilir. outer joiniçinde iki tablo arasında tüm kombinasyonlar oluşturulur. Sonuç olarak ortaya çıkan tablo, bu nedenle, bağlı alan değerlerinin iki tablonun birinde veya her ikisinde birden temsil edildiği ham veri tablolarından gelen alan değerlerinin bileşimlerini içerir.

outer anahtar sözcüğü isteğe bağlıdır ve bir join öneki belirtilmediğinde kullanılan varsayılan birleştirme türüdür.

Syntax:  

Outer Join [ (tablename) ](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Yüklenen tablo ile karşılaştırılacak adlandırılmış tablo.
loadstatement veya selectstatement Yüklenen tablo için LOAD veya SELECT deyimi.

Example:  

Table1

 

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Table2

 

A

C

1

xx

4

yy

SQL SELECT * from table1;

join SQL SELECT * from table2;

OR

SQL SELECT * from table1;

outer join SQL SELECT * from table2;

Joined table

 

 

A

B

C

1

aa

xx

2

cc

-

3

ee

-

4

-

yy

See also