Generic

generic öneki uzun bir tabloyu açar ve öznitelik değeri başına bir alan oluşturur. Alan başına ayrı bir tablo oluşturmakla sonuçlanması dışında bu bir tabloyu pivot yapmaya benzer.

Syntax:  

Generic( loadstatement | selectstatement )

 

generic deyimiyle yüklenen tablolar otomatik olarak birleştirilmez.

Example:  

Table1:

Generic LOAD * INLINE;

[

Key, Attribute, Value

Bob, Jan, 100

Bob, Feb, 200

Bob, Mar, 300

Kate, Jan, 400

Kate, Feb, 500

Kate, Mar, 600

];

Sonuç:

Bunun sonucunda 3 tablo elde edilir:

Table1.Jan:

Key, Jan
Bob, 100
Kate, 400

Table1.Feb:

Key, Feb
Bob, 200
Kate, 500

Table1.Mar:

Key, Mar
Bob, 300
Kate, 600