İşleçler

Bu bölümde, QlikView uygulamasında kullanılabilen işleçler açıklanmaktadır. İki tür işleç vardır:

  • Birli işleçler (sadece bir işlenen alır)
  • İkili işleçler (iki işlenen alır)

İşleçlerin çoğu ikili işleçtir.