Ana içeriğe geç

Sayısal işleçler

Tüm sayısal işleçler, işlenenlerin sayısal değerlerini kullanır ve sonuç olarak bir sayısal değer döndürür.

+ Pozitif sayı (birli işleç) veya aritmetik toplama işlemi işareti. İkili işlem, iki işlenenin toplamını döndürür.
- Negatif sayı (birli işleç) veya aritmetik çıkarma işlemi işareti. Birli işlem, işlenenin -1 ile çarpımını ve ikili işlem iki işlenen arasında farkını döndürür.
* Aritmetik çarpma işlemi. İşlem iki işlenenin ürününü döndürür.
/ Aritmetik bölme işlemi. İşlem iki işlenen arasındaki oranı döndürür.