Ana içeriğe geç

Bit işleçleri

Tüm bit işleçleri, işlenenleri işaretli tamsayılara (32 bit) dönüştürür (keser) ve sonucu aynı şekilde döndürür. Tüm işlemler bit'lerin tek tek işlenmesiyle gerçekleştirilir. İşlenen sayı olarak yorumlanamazsa, işlem NULL döndürür.

bitnot Bit tersi.

Birli işleç. İşlem, teker teker gerçekleştirilen bit'leri işlenenin mantıksal tersini verir.

Example:  

bitnot 17 ifadesi -18 döndürür

bitand Bit ve.

İşlem, teker teker gerçekleştirilen bit'leri işlenenlerin mantıksal AND karşılığını verir.

Example:  

17 bitand 7 ifadesi 1 döndürür

bitor Bit veya.

İşlem, teker teker gerçekleştirilen bit'leri işlenenlerin mantıksal OR karşılığını verir.

Example:  

17 bitor 7 ifadesi 23 döndürür

bitxor Bit özel veya.

İşlem, teker teker gerçekleştirilen bit'leri işlenenlerin mantıksal özel or karşılığını verir.

Example:  

17 bitxor 7 ifadesi 22 döndürür

>> Bit sağa kaydırma.

İşlem, ilk işleneni sağa kaydırılmış olarak döndürür. Adım sayısı ikinci işlenende tanımlanır.

Example:  

8 >> 2 ifadesi 2 döndürür

<< Bit sola kaydırma.

İşlem, ilk işleneni sola kaydırılmış olarak döndürür. Adım sayısı ikinci işlenende tanımlanır.

Example:  

8 << 2 ifadesi 32 döndürür