ReferenceDay

Ayar, Ocak ayında hangi günün 1. haftayı tanımlamak için referans gün olarak ayarlanacağını tanımlar. Varsayılan olarak, QlikView fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Farklı bir referans gün ayarlamak için aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 1 (= 1 Ocak)
 • 2 (= 2 Ocak)
 • 3 (= 3 Ocak)
 • 4 (= 4 Ocak)
 • 5 (= 5 Ocak)
 • 6 (= 6 Ocak)
 • 7 (= 7 Ocak)

Syntax:  

ReferenceDay

Varsayılan olarak, QlikView fonksiyonları referans gün olarak 4 kullanır. Bu da 1. haftanın 4 Ocak gününü içermesi gerektiği veya başka bir deyişle 1. haftanın Ocak ayında her zaman en az 4 günü olması gerektiği anlamına gelir.

Farklı bir referans gün ayarlamak için aşağıdaki değerler kullanılabilir:

 • 1 (= 1 Ocak)
 • 2 (= 2 Ocak)
 • 3 (= 3 Ocak)
 • 4 (= 4 Ocak)
 • 5 (= 5 Ocak)
 • 6 (= 6 Ocak)
 • 7 (= 7 Ocak)

Examples:  

Set ReferenceDay=3; //(set January 3 as the reference day)