Ana içeriğe geç

ApplyMap - kod fonksiyonu

BU SAYFADA

ApplyMap - kod fonksiyonu

ApplyMap kod fonksiyonu, bir ifadenin çıkışını daha önceden yüklenmiş bir eşleme tablosuna eşlemek için kullanılır.

Syntax:  

ApplyMap('map_name', expression [ , default_mapping ] )

Return data type: dual

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
map_name

Daha önce mapping load veya mapping select deyimi aracılığıyla oluşturulmuş bir eşleme tablosunun adı. Adı düz tek tırnak işaretleri içine alınmalıdır.

Uyarı: Makro genişletilmiş bir değişkende bu fonksiyonu kullanır ve mevcut olmayan bir eşleme tablosuna başvurursanız fonksiyon çağrısı başarısız olur ve bir alan oluşturulmaz.
expression Sonucunun eşlenmesi gereken ifade.
default_mapping

Belirtilirse bu değer, eşleme tablosunun expression için eşlenen bir değer içermemesi halinde varsayılan değer olarak kullanılır. Belirtilmezse, expression değeri olduğu gibi döndürülür.

Uyarı: ApplyMap çıkış alanı, giriş alanlarının biriyle aynı ada sahip olmamalıdır. Bu, beklenmedik sonuçlara neden olabilir. Kullanmamaya örnek: ApplyMap('Map', A) as A.

Example:  

Bu örnekte, ikamet ettikleri ülkeyi temsil eden ülke koduyla birlikte satış elemanlarının yer aldığı bir listeyi yüklüyoruz. Ülke kodunun yerine ülke adını koymak için, ülke kodunu ülkeyle eşleyen bir tablo kullanıyoruz. Eşleme tablosunda yalnızca üç ülke tanımlanmakta ve diğer ülke kodları 'Rest of the world' ile eşlenmektedir.

// Load mapping table of country codes: map1: mapping LOAD * Inline [ CCode, Country Sw, Sweden Dk, Denmark No, Norway ] ; // Load list of salesmen, mapping country code to country // If the country code is not in the mapping table, put Rest of the world Salespersons: LOAD *, ApplyMap('map1', CCode,'Rest of the world') As Country Inline [ CCode, Salesperson Sw, John Sw, Mary Sw, Per Dk, Preben Dk, Olle No, Ole Sf, Risttu ] ; // We don't need the CCode anymore Drop Field 'CCode';

Elde edilen tablo (Satış Elemanları) şöyle görünür:

Salesperson Country
John Sweden
Mary Sweden
Per Sweden
Preben Denmark
Olle Denmark
Ole Norway
Risttu Rest of the world