Exists - kod fonksiyonu

Exists() , belirli bir alan değerinin kod dosyasında alana zaten yüklenmiş olup olmadığını belirler. Fonksiyon TRUE ya da FALSE sonucunu döndürdüğünden, bir LOAD deyiminin veya bir IF deyiminin where cümlesinde kullanılabilir.

Syntax:  

Exists(field_name [, expr] )

Dönüş veri türü: Boole

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
field_name Aranacak alan adı olarak değerlendirilen bir ad veya dize ifadesi. Alan kod tarafından o ana kadar yüklenmiş verilerin içinde mevcut olmalıdır.
expr field-name içinde belirtilen alanda aranacak alan değeri olarak değerlendiren bir ifade. Atlandığı takdirde, geçerli kaydın belirtilen alandaki değeri alınır.