Ana içeriğe geç

XIRR - kod fonksiyonu

XIRR(), bir group by cümlesi tarafından tanımlandığı şekliyle, birden fazla kayıt üzerinde yinelenen pmt ve date içindeki eşlenmiş sayılar tarafından temsil edilen (dönemsel olması gerekmeyen) nakit akışlarının planı için toplam iç geri dönüş oranını döndürür. Tüm ödemelere 365 günlük yıl temel alınarak iskonto uygulanır.

Syntax:  

XIRR(pmt, date )

Return data type: sayısal

Arguments:  

Bağımsız Değişken Açıklama
pmt

Ödemeler. date içinde verilen ödeme planına karşılık gelen nakit akışlarını içeren ifade veya alan.

date pmt içinde verilen nakit akışı ödemelerine karşılık gelen tarih planını içeren ifade veya alan.

Limitations:  

Bir veri çiftinin herhangi bir veya her iki parçasındaki metin değerleri, NULL değerler ve eksik değerler, veri çiftinin tamamının göz ardı edilmesine neden olur.

Examples and results:  

Örnek kodu belgenize ekleyin ve çalıştırın. Ardından, sonucu görmek için belgenizdeki bir sayfaya en azından sonuçlar sütununda listelenen alanları ekleyin.

Örnek Sonuç  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,XIRR(Payments, Date) as XIRR2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

XIRR2013

0.5385